EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ: ЗМІСТОВНО-СУТНІСНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
Р. М. Скриньковський, Ю. І. Цибульський

Назад

УДК: 64.036

Р. М. Скриньковський, Ю. І. Цибульський

ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ: ЗМІСТОВНО-СУТНІСНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті розглянуто питання витрат домогосподарств з позицій задоволення потреб членів цих домогосподарств. Надається характеристика сутності витрат домогосподарств. Розглядаються різні підходи стосовно класифікації витрат домогосподарств. Встановлено, що загалом витрати домогосподарств поділяються на витрати на споживання, витрати на здійснення заощаджень та витрати на сплату обов'язкових платежів. Здійснено аналітичний огляд витрат домогосподарств України. У контексті цього, проаналізовано такі показники витрат: сукупні витрати, споживчі сукупні витрати, неспоживчі сукупні витрати, сукупні витрати на харчування. Встановлено, що ключовими факторами, що впливають на утворення витрат домогосподарств є доходи домогосподарств та ціни на товари. З'ясовано, що витрати домогосподарств є важливим соціально-економічним показником розвитку економіки України.

R. Skrynkovskyy, Y. Tsybulskyy

HOUSEHOLD EXPENDITURES OF UKRAINE: CONTENT-ESSENTIAL AND ANALYTICAL ASPECTS

Summary

The article considers the questions of household expenditures from position to meet the needs of members of these households. It is presented characteristics of essence of household expenditures. It is viewed different approaches to classification of household expenditures. It is established that in total household expenditures are divided into consumption expenditures, costs savings and the cost of compulsory payments. It is done analytical survey of household expenditures Ukraine. In this context, there are analysed following analysis in costs: total costs, total consumer spending, non-consumer total cost, total cost of food. It is established that the key factors affecting the formation of household expenditure are household income and commodity prices. It was found that household spending is an important indicator of socio-economic development of Ukraine.

№ 1 2015, стор. 38 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 338

Відомості про авторів

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств таінформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

R. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv


Ю. І. Цибульський

студент, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

Y. Tsybulskyy

student, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine, Lviv

Як цитувати статтю

Скриньковський Р. М., Цибульський Ю. І. Витрати домогосподарств України: змістовно-сутнісні та інформаційно-аналітичні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 38–42.

Skrynkovskyy, R. and Tsybulskyy, Y. (2015), “Household expenditures of Ukraine: content-essential and analytical aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 38–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.