EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ ПІДПРИЄМСТВАМ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Д. О. Катрич

Назад

УДК: 338.658

Д. О. Катрич

ПРИНЦИПИ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ ПІДПРИЄМСТВАМ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті зазначаються принципи створення та розвитку Аеронавігаційної системи, яка орієнтована на забезпечення національних інтересів України у сфері використання та контролю повітряного простору і грунтується на положеннях Глобальної експлуатаційної концепції організації повітряного руху Міжнародної організації цивільної авіації (далі ІКАО) і рішеннях держав — членів ІКАО по переходу до організації повітряного руху (далі ОрПР) з використанням перспективної техніки і технологій, включаючи супутникові системи зв'язку, навігації та спостереження / організації повітряного руху. Відшкодування витрат на обслуговування повітряного руху має забезпечити всім користувачам своєчасний доступ до повітряного простору та обслуговування, а експлуатантам повітряних суден дозволить створити умови для витримування планованого часу вильоту та прибуття, в тому числі при забезпеченні польотів авіації загального призначення. Дозволить надавати користувачам можливість вибору бажаних маршрутів польоту, забезпечувати підтримку необхідного рівня безпеки повітряного руху.

D. Katrych

PRINCIPLES OF REIMBURSEMENT FOR AIR TRAFFIC SERVICES FOR AVIATION INDUSTRY USERS

Summary

This article describes the principles of creation and development of the Air Navigation System, focused on ensuring the national interests of Ukraine in the use and control of the airspace, and based on the provisions of a global air traffic of the International Civil Aviation Organization and the decisions of the states — members of the ICAO for the transition to the organization air Traffic Management (ATM) using advanced equipment and technology, including satellite communications, navigation and surveillance/air traffic management. Reimbursement for air traffic services should provide all users with timely access to airspace and maintenance, and aircraft operators will create conditions for holding the scheduled time of departure and arrival, including in providing general aviation. Will allow users to be able select the desired flight paths, ensure the maintenance of the required level of air safety.

№ 1 2015, стор. 73 - 78

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 288

Відомості про авторів

Д. О. Катрич

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

D. Katrych

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

Як цитувати статтю

Катрич Д. О. Принципи відшкодування витрат на обслуговування повітряного руху підприємствам авіаційної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 73–78.

Katrych, D. (2015), “Principles of reimbursement for air traffic services for aviation industry users”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 73–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.