EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОРТФЕЛЯ КОМПАНІЙ
Т. Г. Сімакова

Назад

УДК: 330.144

Т. Г. Сімакова

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОРТФЕЛЯ КОМПАНІЙ

Анотація

У статті досліджуються теоретичні аспекти формування портфеля фінансових інвестицій у зарубіжній економічній думці, спираючись на сучасні підходи до оцінки інвестицій. Наводяться різні підходи до визначення сутності фінансового портфеля у вітчизняній науці, здійснено класифікацію інвестиційних портфелів відповідно до множини наукових поглядів. Розглянуто алгоритм вибору активів до портфеля, виокремлено інвестиційні стратегії, проаналізовано існуючий портфель на прикладі американської компанії Samsung Venture Investment. Також автором зроблено ряд рекомендацій щодо реструктуризації даного портфеля, здійснені пропозиції щодо обрання більш агресивної інвестиційної стратегії, проаналізовано усі можливі варіанти комбінацій активів у портфелі при заданих фінансових умовах, а також сформовано новий і проаналізовано його рентабельність, враховуючи кон'юнктурні зміни на ринку.

T. Simakova

WORLD EXPERIENCE OF PORTFOLIO INVESTMENT

Summary

The article examines the theoretical aspects of portfolio analysis based on modern approaches of asset valuation in foreign economic. We present different approaches to determining the nature of the financial portfolio in Ukraine, the classification of investment portfolios according to the set of scientific views. It's observed the algorithm of selecting assets to the portfolio, determined investment strategies, analyzes the financial portfolio of Samsung Venture Investment company. Also, the author gives a number of recommendations for portfolio's restructuring, made proposals for the election a more aggressive investment strategy, analyzed all possible combinations of assets in the portfolio for a stable financial conditions forms a new one and analyzes its profitability according to market changes.

№ 1 2015, стор. 107 - 113

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 219

Відомості про авторів

Т. Г. Сімакова

студентка ІІ курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

T. Simakova

student 6rd year, Kiev national Taras Shevchenko university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.