EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко

Назад

УДК: 351.74

С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Анотація

Акцентовано увагу на особливостях, що сприяють поширенню корупції в країні. Проаналізовано детермінанти, які впливають на появу, існування і розвиток корупції. Виділено форми політичної корупції та її правовий аспект. Наголошено на негативних наслідках корупції у сфері політики і необхідності формування політичної культури суспільства. З'ясовано напрямки антикорупційної політики.

S. Lazarenko, K. Babenko

POLITICAL, LAW AND SOCIAL BACKGROUND OF CORRUPTION IN GOVERNMENT AGENCIES

Summary

Attention is focused on the features that contribute to the spread of corruption in the country. Analyzed the determinants that affect the appearance, existence and corruption. Selected forms of political corruption and its legal aspects. Emphasized the negative consequences of corruption in politics and the need to develop a political culture. Directions of anticorruption policy are found out.

№ 1 2015, стор. 120 - 122

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 704

Відомості про авторів

С. Ж. Лазаренко

д. ю. н., професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської, професійної освіти та права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Department chairman, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine


К. А. Бабенко

д. ю. н., професор кафедри ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

K. Babenko

Doctor of Laws, Professor, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

Як цитувати статтю

Лазаренко С. Ж., Бабенко К. А. Політико-правові та соціальні передумови корупції в органах державної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 120–122.

Lazarenko, S. and Babenko, K. (2015), “Political, law and social background of corruption in government agencies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 120–122.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.