EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ОРГАНАХ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИОКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Є. В. Манокін

Назад

УДК: 351.86

Є. В. Манокін

МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ОРГАНАХ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИОКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Анотація

У роботі досліджено особливості прийняття рішень у різних ланках управління. Сформульовано поняття "управлінське рішення у сфері інформаційної безпеки", визначено його головні особливості.
Також у зв'язку з тим, що рішення, які приймає керівник органу управління прикордонного відомства України, не лише визначають ефективність захисту інформаційних ресурсів організації, але й впливають на розвиток загальної системи інформаційної безпеки Державної прикордонної служби України, автор пропонує створити модель та алгоритм прийняття управлінських рішень у сфері інформаційної безпеки, які дозволять: визначати оптимальні шляхи забезпечення необхідного рівня захисту інформаційних ресурсів організації; у зв'язку з появою нових викликів та загроз оперативно корегувати стратегію інформаційної безпеки організації; здійснювати наукове обгрунтування планування та реалізації заходів у сфері інформаційної безпеки.

E. Manokin

THE MODEL OF MANAGERIAL DECISION-MAKING ON THE INFORMATION SECURITY IN THE MANAGEMENT BODIES OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE

Summary

The peculiarities of decision-making at the different levels of the management are investigated in this paper. It is worded there the concept of management decision in the field of information security, and are determined its main features.
Due to the fact that the decisions made by the head of the governing body of the Border Service of Ukraine not only determine the effectiveness of the protection of information resources of the institution but also affect on the development of the overall information security system of the State Border Guard Service of Ukraine.
The author suggests to make the model and algorithm of managerial decision making in the field of information security that will identify the best ways to ensure the necessary protection of information resources of the institution; quickly correct the strategy of information security of the institution because of new challenges and threats; implement the scientific basis of planning and realization of activities in the field of information security.

№ 1 2015, стор. 130 - 135

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 301

Відомості про авторів

Є. В. Манокін

старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

E. Manokin

Senior Researcher, Research Institute of State Border Guard Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Манокін Є. В. Модель прийняття управлінських рішень щодо забезпечення інформаційної безпеки в органах управління державної приокордонної служби України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 130–135.

Manokin, E. (2015), “The model of managerial decision-making on the information security in the management bodies of the state border guard service of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 130–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.