EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У КООРДИНУВАННІ РОБОТИ ПІДСИСТЕМ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ
І. Г. Фадєєва

Назад

УДК: 658.5:622.276:622.24

І. Г. Фадєєва

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У КООРДИНУВАННІ РОБОТИ ПІДСИСТЕМ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність використання синергетичного підходу до вирішення завдання оптимізації роботи підсистем синергічної орієнтації, синергічної взаємодії, організаційно-синергічної інтеграції, мотиваційного управління персоналом та інноваційно-синергічного розвитку нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури. Запропоновано систематизувати завдання координування їх роботи на засадах методів інтелектуальних технологій і економічної синергетики, що, на відміну від існуючих підходів, дає змогу обирати стратегії розвитку, які враховуватимуть вплив внутрішніх економічних механізмів синергічної орієнтації, взаємодії, організаційно-синергічної орієнтації, мотивації та стійкого синергічного розвитку.

I. Fadyeyeva

SYNERGETIC APPROACH IN COORDINATING THE SUBSYSTEMS OIL AND GAS COMPANIES CORPORATE STRUCTURE

Summary

In the article the necessity of using a synergistic approach to solving the optimization problem of the subsystems synergistic orientation synergistic interaction, organizational and synergistic integration, motivation of personnel management and innovative synergistic development of oil and gas companies corporate structure. A task organize the coordination of their work on the basis of predictive technologies and economic synergy that, in contrast to existing approaches, allows you to choose development strategies that take into account the impact of domestic economic mechanisms of synergistic orientation, interaction, organizational and synergistic orientation, motivation and sustainable development of synergistic.

№ 2 2015, стор. 6 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 214

Відомості про авторів

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

I. Fadyeyeva

doctor of economics, associate professor, head of the department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Фадєєва І. Г. Синергетичний підхід у координуванні роботи підсистем нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 6–11.

Fadyeyeva, I. (2015), “Synergetic approach in coordinating the subsystems oil and gas companies corporate structure”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 6–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.