EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНВЕСТОРА
В. П. Онищенко

Назад

УДК: 657.1.012.1

В. П. Онищенко

ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНВЕСТОРА

Анотація

Визначено суб'єктів процесу венчурного інвестування, його етапи та особливості. По кожному етапу описана його сутність та вимоги до системи бухгалтерського обліку інвестора. Відібрано методологічне і методичне забезпечення обліку венчурного інвестування. Встановлений вплив особливостей венчурного інвестування на систему бухгалтерського обліку інвестора у розрізі чотирьох методів бухгалтерського обліку: спостереження, вимірювання, групування і систематизації, узагальнення. Визначено метод участі в капіталі як основний метод оцінки вартості венчурних фінансових інвестицій. Відібрано головні бухгалтерські рахунки для обліку венчурного інвестування. Розглянуто особливості фінансової звітності інвестора. Встановлено, що насьогодні немає розроблених методичних рекомендацій щодо обліку венчурних інвестицій, які містили б перелік можливих бухгалтерських проведень. Запропоновано перспективи майбутніх досліджень у напрямі удосконалення бухгалтерського обліку венчурного інвестування.

V. Onyschenko

PECULIARITIES OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT AND THEIR IMPACT ON THE ACCOUNTING OF INVESTOR

Summary

The article identifies subjects of venture investment, its stages and peculiarities. For each stage described its essence and requirements for the accounting system of the investor. Selected methodological and methodical providing of accounting of venture investment. The influence of the peculiarities of venture capital investment in the accounting system of the investor in the context of the four accounting methods: supervision, measurement, grouping and ordering, generalization. The equity method is defined as the main method of valuation of financial investment venture. Selected key accounts to accounting of venture investment. The features of the financial statements of the investor are considered. It was found that as of today no official guidelines have been developed for accounting of venture capital investments, which would contain a list of possible accounting entries. Offered prospects for future research in the direction of improving the accounting venture investment.

№ 2 2015, стор. 19 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 411

Відомості про авторів

В. П. Онищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

V. Onyschenko

PhD, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Chernihiv National Technological University

Як цитувати статтю

Онищенко В. П. Особливості венчурного інвестування та їх вплив на бухгалтерський облік інвестора. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 19–22.

Onyschenko, V. (2015), “Peculiarities of venture capital investment and their impact on the accounting of investor”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 19–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.