EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСПОРТНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
З. В. Валіулліна

Назад

УДК: 339.92:656

З. В. Валіулліна

ТРАНСПОРТНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Анотація

Євроінтеграція для України є багатоаспектним процесом, який передбачає перш за все зміни та адаптацію транспортного сектора до європейських стандартів в середині країни. У статті розглядаються євроінтеграційні процеси транспортного сектора України до ЄС з позицій практичної реалізації стратегічних орієнтирів європейської інтеграції України. Досліджуються особливості розвитку транспортного сектору України в умовах трансформації ринкових відносин. У статті містяться рекомендації стосовно перспективних напрямів євроінтеграції транспортного сектору України та посилення конкурентоспроможності підприємств. Доведено, що шлях України до ЄС пролягає через її внутрішні соціально-економічні трансформації.

Z. Valiullina

THE TRANSPORT SECTOR IN UKRAINE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Summary

European integration for Ukraine is a multifaceted process involving primarily changes and adaptation of the transport sector to European standards in the country. The article examines the processes of European integration of the transport sector Ukraine to the EU position practical implementation of the strategic goals of European integration of Ukraine. The features of the transport sector in Ukraine in terms of transformation of market relations. The article contains recommendations on promising areas of European integration Ukraine transport sector and strengthening the competitiveness of enterprises. Proved that Ukraine's path to EU goes through its internal social and economic transformation.

№ 2 2015, стор. 23 - 26

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 518

Відомості про авторів

З. В. Валіулліна

к. е. н., старший викладач, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Z. Valiullina

Ph.D., senior lecturer, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Як цитувати статтю

Валіулліна З. В. Транспортний сектор України в євроінтеграційних процесах. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 23–26.

Valiullina, Z. (2015), “The transport sector in Ukraine european integration processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 23–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.