EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КРИЗИ
М. С. Наумов

Назад

УДК: 330.101

М. С. Наумов

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КРИЗИ

Анотація

У статті досліджуються особливості зовнішньоекономічної діяльності Харківської області в умовах сучасної кризи. Проаналізовано товарну та географічну структуру зовнішньої торгівлі країни в цілому та області зокрема. З метою дослідження товарної структури розглянуто показники сировинного та технологічного експорту. Стверджується, що товарна структура експорту Харківської області є більш прогресивною, ніж структура України в цілому. Ефективність оцінена за допомогою сальдо зовнішньої торгівлі. Констатується, що в поточному році сальдо стало позитивним, а отже, ефективність зовнішньої торгівлі підвищилась. При аналізі географічної структури зроблено висновок, що зовнішня торгівля області з країнами Європи, Азії та Америки є неефективною. З метою збільшення експорту до європейських країн пропонується використовувати спеціально створені інформаційні ресурси.

M. Naumov

FEATURES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF KHARKIV REGION UNDER CONDITIONS OF MODERN CRISIS

Summary

Particular features of foreign economic activity of Kharkiv region under conditions of modern crisis are investigated in the article. Commodity and geographic structures of foreign trade are analyzed. Indicators of raw materials and technological exports are examined in order to investigate the commodity structure. It is considered that the commodity structure of Kharkiv region exports is more progressive than the structure of Ukraine as a whole. The efficiency estimated by the foreign trade balance. It is stated that the balance has became positive in recent year, consequently the efficiency of foreign trade has increased. It is concluded that foreign trade of Kharkiv region with Europe, Asia and America is ineffective. It is proposed to use a specially created information resources in order to increase exports to European countries.

№ 2 2015, стор. 43 - 46

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 532

Відомості про авторів

М. С. Наумов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

M. Naumov

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Economic Theory, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

Як цитувати статтю

Наумов М. С. Особливості зовнішньоекономічної діяльності харківської області в умовах сучасної кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 43–46.

Naumov, M. (2015), “Features of foreign economic activity of kharkiv region under conditions of modern crisis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 43–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.