EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКА СУЧАСНОГО МІСТА: КОМОДИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ, ПРОСТОРУ, КУЛЬТУРИ
М. П. Петренко

Назад

УДК: 332.1:330.8

М. П. Петренко

ЕКОНОМІКА СУЧАСНОГО МІСТА: КОМОДИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ, ПРОСТОРУ, КУЛЬТУРИ

Анотація

У дослідженні визначаються фактори, які забезпечують сучасним містам можливість сталого соціально-економічного розвитку в умовах інформаційного суспільства та постіндустріальної економіки. Основною тенденцією розвитку міст визначено комодифікацію — перетворення на товар, всіх елементів міської структури. Безпосереднього впливу відповідних процесів зазнає перш за все людина з її потребами, мотивами, уявленнями, цілями, емоціями, знаннями і навичками. Міський простір виступає в якості об'єкту вкладення капіталу в умовах підвищення ступеню ентропії економічних відносин. Основним напрямом збереження та збільшення вартості об'єктів міської нерухомості та простору виступає девелопмент. У процесі його здійснення відбувається сполучення інтересів жителів, міської влади та бізнесових кіл. Інваріантною характеристикою успішного розвитку міст є креативність, яка полягає у спроможності громади виробляти нові товари, технології та бізнесові ідеї.

M. Petrenko

THE ECONOMY OF THE MODERN CITY: COMMODIFICATION OF HUMAN, SPACE, CULTURE

Summary

The study determined the factors that provide modern municipality to sustainable socio-economic development in the information society and post-industrial economy. The main trend of urban development defined commodification — becoming a product of all elements of the city. Direct influence of the processes involved primarily undergoes a man with his needs, motives, beliefs, goals, emotions, knowledge and skills. Urban space serves as the object of investment in terms of increasing the entropy of economic relations. The main direction of preserving and increasing the value of real estate and urban space serves development. In the process of its implementation is a combination of interests of residents, local authorities and businesses. Invariant characteristic of successful urban development is creativity, which is the ability of communities to produce new products, technologies and business ideas.

№ 2 2015, стор. 47 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 463

Відомості про авторів

М. П. Петренко

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон, Україна

M. Petrenko

PhD, doctoral student, University of International Business and Law, Kherson, Ukraine

Як цитувати статтю

Петренко М. П. Економіка сучасного міста: комодифікація людини, простору, культури. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 47–51.

Petrenko, M. (2015), “The economy of the modern city: commodification of human, space, culture”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 47–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.