EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
С. С. Пахода

Назад

УДК: 331.25:33

С. С. Пахода

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Анотація

У статті проведено дослідження особливостей функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні. Запропоновано напрями активізації інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів. Визначено, що головною перевагою пенсійних фондів як суб'єктів фінансового ринку є їх інвестиційна політика, яка характеризується високим рівнем вимог при визначенні напрямів інвестування та конкретних об'єктів вкладень. Порівняно з іншими країнами світу Україна значно відстає від світових темпів розвитку пенсійної системи. В статті акцентовано увагу на тому, що в Україні в реальному секторі економіки існує гостра потреба в інвестиційних ресурсах. Пенсійні фонди належать до інститутів спільного інвестування з великим інвестиційним потенціалом. Вони здатні суттєво покращити ситуацію не лише на фінансовому ринку України, а й забезпечити інвестиційними ресурсами реальний сектор економіки. Це надасть змогу в межах системи пенсійного забезпечення нагромаджувати значні обсяги інвестиційних ресурсів та відповідно створювати передумови для довгострокового економічного зростання.

S. Pakhoda

DIRECTIONS OF NON-STATE PENSION FUNDS INVESTMENT ACTIVITY ACTIVATION

Summary

In the article the peculiarities of not-state pension funds functioning in Ukraine was studied. The directions of not-state pension funds investment activity activation were proposed. It was determined that the main advantage of pension funds as a subject of the financial market is their investment policy, which is characterized by high requirements in determining of the areas of investment and specific investment objectives. Compared with other countries Ukraine is significantly lags behind in the global pace of pension system development. In the article attention is accented on the fact that in Ukraine in the real sector of economy there is an urgent need for investment sources. Pension funds belong to collective investment institutes with a high investment potential. They are able to significantly improve the situation not only in the financial market of Ukraine, but also to provide the real sector of economy with the investment resources. This will allow to accumulate within the pension system significant amounts of investment resources and, accordingly, to create conditions for the long term economic growth.

№ 2 2015, стор. 57 - 59

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 177

Відомості про авторів

С. С. Пахода

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

S. Pakhoda

Postgraduate student, "European University"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.