EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
В. Р. Товмасян

Назад

УДК: 330.322.2: 338.3

В. Р. Товмасян

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті на основі узагальнення теоретичних положень інвестиційних теорій визначено економічну сутність інвестиційного забезпечення інноваційних процесів виробничо-економічної системи. Результати наукового аналізу дефініції "інвестиції" надали змогу виявити теоретичні основи для трактування економічної сутності інвестиційного забезпечення та визначення його ролі в розвитку підприємств і встановлення тенденції до її розуміння з позицій теорії інституціонально-інформаційної економіки. У статті запропоновано трактування сутності "інвестиційного забезпечення інвестиційного процесу на підприємстві" як сукупності економічних відносин, що виникають між суб'єктами господарювання та учасниками інвестиційного ринку у зв'язку з пошуком, залученням, розподілом та вкладенням інвестиційних ресурсів різних джерел походження, необхідних для інвестування інноваційних процесів виробничо-економічної системи з урахуванням її інноваційного потенціалу.

V. Tovmasyan

THE ECONOMIC ESSENCE OF THE INVESTMENT SUPPORT AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Summary

In the article on the basis of the investment theories theoretical propositions generalization is identified the economic substance of production and economic system innovation processes investment support. The results of the "investment" definition scientific analysis provided an opportunity to identify the theoretical basis for the interpretation of the economic substance of investment support and to determine its role in enterprise development and to set trends for its understanding from the position of the institutional and information economics theory. In the article is proposed the interpretation of the "investment support for the investment process at the enterprise" essence as a set of economic relations that arise between the business and investment market participants in connection with the search, attraction, allocation and attachment of investment resources of different sources of origin required for the production and economic system innovation processes investment based on its innovative capacity.

№ 2 2015, стор. 60 - 63

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 469

Відомості про авторів

В. Р. Товмасян

здобувач, ПВНЗ "Європейський університет"

V. Tovmasyan

Researcher, "European University"

Як цитувати статтю

Товмасян В. Р. Економічна сутність інвестиційного забезпечення та його роль у розвитку підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 60–63.

Tovmasyan, V. (2015), “The economic essence of the investment support and its role in the development of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 60–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.