EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, СПРЯМОВАНИХ НА СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ю. С. Табачок

Назад

УДК: 330.341.1

Ю. С. Табачок

АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, СПРЯМОВАНИХ НА СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті аналізуються питання пов'язанні з фінансуванням інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні. Особливості та напрями використання фінансових ресурсів у даній сфері, запропоновано розглядати виходячи з специфіки різних етапів розвитку вітчизняної економіки. Досліджено роль та значення держави у фінансуванні інвестиційно-інноваційної діяльності. Окреслено основні проблеми пов'язані з нестачею достатньої кількості коштів, необхідних для повноцінного розвитку даної галузі. Розглядаються негативні тенденції зниження обсягів іноземних інвестицій у вітчизняну інноваційну галузь та аналізуються причини, що їх викликають. З метою визначення ефективності використання коштів залучених в інвестиційно-інноваційну сферу, проаналізовано розподіл витрат за основними напрямами: придбання машин, обладнання, установок та інших засобів; дослідження та розробки; придбанні інших зовнішніх знань та інші.

Yu Tabachok

ANALYSIS OF FINANCIAL RESOURCES TO STIMULATE INVESTMENT AND INNOVATION

Summary

The article is analyzes the questions connected with the financing of investment and innovation activity in Ukraine. Features and uses of financial resources in this area are proposed to consider based on the specifics of the various stages of the national economy. A role and value of the state are investigational in financing of investment-innovative activity. The basic problems related to lack of sufficient funds required for the full development of the industry. We consider the negative trend decline in foreign investment in the domestic industry innovation and analyze the reasons that cause them. To determine the cost-effectiveness involved in investment and innovation sector, analyzed the distribution of costs in key areas: acquisition of machinery, equipment, facilities and other assets; research and development; acquisition of other external knowledge and others.

№ 2 2015, стор. 64 - 68

Кількість переглядів: 508

Відомості про авторів

Ю. С. Табачок

аспірант відділу державних фінансів, ДННУ "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України, м. Київ

Yu Tabachok

a graduate student of the department of public finances, State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" of the Ministry of Finance of Ukraine

Як цитувати статтю

Табачок Ю. С. Аналіз напрямів використання фінансових ресурсів, спрямованих на стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 64–68.

Tabachok, Yu (2015), “Analysis of financial resources to stimulate investment and innovation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 64–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.