EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
В. О. Борисова

Назад

УДК: 658.5; 631.1

В. О. Борисова

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Анотація

У статті визначено фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємств АПК, охарактеризовано перспективи розвитку підприємств АПК України під впливом трансформації ролі даних факторів в сучасних умовах господарювання, під впливом динамічних змін у макросередовищі та на глобальному аграрному ринку. Визначено роль держави у формуванні умов підвищення ефективності функціонування підприємств АПК та реалізації перспектив їх розвитку. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення інноваційного характеру такого розвитку.

V. Borisova

THE EFFICIENCY OF OPERATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

In the article the factors affecting the performances of the agricultural sector, described the prospects of agricultural enterprises of Ukraine under the influence of transforming the role of these factors in the current economic conditions, under the influence of dynamic changes in the macro and global agricultural market. The role of the state in shaping the conditions for improving the efficiency of agricultural enterprises and the implementation of their development prospects. Attention is focused on the need to provide innovative character of this development.

№ 2 2015, стор. 73 - 79

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 315

Відомості про авторів

В. О. Борисова

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Хмельницький національний університет

V. Borisova

Postgraduate student of the Department of Economics and business, Khmelnitsky national University

Як цитувати статтю

Борисова В. О. Ефективність функціонування та перспективи розвитку підприємств апк. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 73–79.

Borisova, V. (2015), “The efficiency of operation and prospects of development of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 73–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.