EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н. В. Білецька

Назад

УДК: 631.1(045)

Н. В. Білецька

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено місце аграрного сектору економіки України, відмічено що, його динаміка є сталою і мало залежною від коливань економічної кон'юнктури. Відмічено, що аграрний сектор економіки України має об'єктивно дуже сприятливі умови для суттєвого зростання та стабільного збуту продукції на світовому ринку. Наведено перелік суб'єктивних чинників, що впливають на розвиток аграрного сектору економіки України, та напрями і характер їх впливу. Наведено основні чинники, що впливають на розвиток аграрного сектору економіки України, а саме: нормативно-правове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в аграрному секторі, адміністративно-господарське регулювання діяльності господарюючих суб'єктів, фінансово-економічне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в аграрному секторі та інституціональні фактори.

N. Biletska

ISSUES OF THE DAY OF TRANSFORMATION PROCESSES ARE IN THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

Summary

In the article probed place agrarian the sector of economy of Ukraine, it is marked that, his dynamics is permanent and little dependency upon the vibrations of the economic state of affairs. It is marked, that the agrarian sector of economy of Ukraine has objectively very favourable terms for substantial growth and stable sale of products in the world market. The list of human factors which influence on development agrarian the sector of economy of Ukraine, and directions and character of their influencing, is resulted. Basic factors which influence on development agrarian the sector of economy of Ukraine are resulted, namely: the normatively legal providing of activity of subjects of menage is in an agrarian sector, administrative adjusting of activity of being in a charge subjects, financial and economic providing of activity of subjects of menage, in an agrarian sector.

№ 2 2015, стор. 80 - 83

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 579

Відомості про авторів

Н. В. Білецька

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

N. Biletska

Vinnitsa institute of constructing of clothes and enterprise, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Білецька Н. В. Актуальні проблеми трансформаційних процесів в аграрному секторі економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 80–83.

Biletska, N. (2015), “Issues of the day of transformation processes are in the agrarian sector of economy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 80–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.