EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН ТА ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
С. Г. Маринчук

Назад

УДК: 332.122 (477)

С. Г. Маринчук

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН ТА ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано результати діяльності спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні за 2010—2013 роки, в результаті чого встановлено, що спостерігається загальне зміщення інвестиційного акценту з ТПР на СЕЗ. До 2012 року значна частка загального обсягу інвестицій у СЕЗ та ТПР надходить саме з відчизняних джерел, а з 2013 року структура джерел інвестування змінилася навпаки. Основними іноземними інвесторами з початку реалізації проектів стали Німеччина, Японія, Кіпр, Польща та Угорщина. Динаміка показників сум отриманих пільг з оподаткування зростали до 2012 року і знизилися у 2013 році. Також динаміка показників платежів до бюджету від реалізації інвестиційних проектів суттєво знижується у 2013 році. Показники заборгованості СЕЗ та ТПР перед бюджетом загалом характеризуються суттєвими значеннями заборгованості за показником відшкодованого податку на додану вартість до 2012 року, левова частка якої припадає на експортні операції. Позитивною є низхідна тенденція, яку продемонстрували показники заборгованості СЕЗ та ТПР перед місцевими бюджетами. Загалом, у 2013 році СЕЗ та ТПР демонструють суттєве зниження рівня майже за всіма інвестиційними показниками, проте, налагоджується ситуація із бюджетними платежами.

S. Marynchuk

ANALYSIS OF THE SPECIAL ECONOMIC ZONES AND TERRITORIES OF PRIORITY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The paper analyzes the performance of special economic zones and territories of priority development in Ukraine for 2010—2013 years, bringing established that there is a general shift of emphasis from investment from TPD to SEZ. By 2012, a smain part of the total investment in SEZ and TPD is supplied from national sources, and in 2013 changed the structure of investment sources changed to the opposite. The main foreign investors in the beginning of the project were Germany, Japan, Cyprus, Poland and Hungary. The evolution of the amounts received tax benefits increased until 2012 and decreased in 2013. Also dynamics of government revenues from investment projects significantly reduced in 2013. Performance debt SEZ and TPD to budget a general definition of the essence in terms of the debt refund of value added tax in 2012, which accounts for the lion's share in exports. There is a positive downward trend, which showed indicators of debt SEZ and TPD to local budgets. Overall, in 2013 the SEZ and TPD demonstrate a substantial reduction of nearly all investment indicators, however, being established budgetary situation of payments.

№ 2 2015, стор. 91 - 96

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 487

Відомості про авторів

С. Г. Маринчук

аспірант, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

S. Marynchuk

a postgraduate student of National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Маринчук С. Г. Аналіз діяльності спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 91–96.

Marynchuk, S. (2015), “Analysis of the special economic zones and territories of priority development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 91–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.