EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В. М. Князевич, Л. І. Жаліло

Назад

УДК: 616-084+338+35+34(477)

В. М. Князевич, Л. І. Жаліло

НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

На основі матеріалів Круглого столу "Державна стратегія соціально-психологічної адаптації населення України: сучасні виклики", який відбувся в Національній академії державного управління при Президентові України (5.12.2014 р.) визначені сучасні соціально-економічні виклики реалій України щодо здоров'я населення та шляхи і методи їх подолання. Науково обгрунтовано рекомендації для органів влади, спеціалістів сфери освіти, охорони здоров'я, соціальної політики, громадських організацій щодо розробки державної стратегії соціально-психологічної адаптації населення в сучасних умовах.

V. Kniazevych, L. Zhalilo

NECESSITY OF GOVERNMENT STRATEGY OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF UKRAINIAN POPULATION IN CURRENT SITUATION

Summary

Based on the materials of Round table discussion "Government Strategy of Socio-Psychological Adaptation of Ukrainian Population: Modern Challenges", held in National Academy of Public Administration under the President of Ukraine (December 5, 2014), the modern socio-economic challenges of Ukrainian reality have been determined, as well as the ways and methods of policy to recover steady economic growth and save public health. The recommendations are suggested for government institutions, experts in education, health care, social policy spheres, non-government organizations concerning the development of government strategy of socio-psychological adaptation of Ukrainian population in current situation.

№ 2 2015, стор. 101 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 213

Відомості про авторів

В. М. Князевич

доктор мед. наук, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Kniazevych

Doctor of Medicine, Head, Chair of Public Health Care Management, National Academy of Public Administration, Kyiv


Л. І. Жаліло

доктор біол. наук, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

L. Zhalilo

Doctor of Biology, Prof., Chair of Public Health Care Management, National Academy of Public Administration, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.