EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
А. С. Сіцінський, П. П. Лисак

Назад

УДК: 351.86

А. С. Сіцінський, П. П. Лисак

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Анотація

У статті розглянуто концептуальні засади розробки Національної стратегії безпеки українсько-російського державного кордону. Аргументовано, що Національна стратегія безпеки українсько-російського державного кордону є правовим механізмом реалізації стратегічних завдань національної безпеки щодо забезпечення безпеки українсько-російського державного кордону. Доведено про наявність потенційних зовнішніх та внутрішніх викликів національній безпеці України у сфері безпеки українсько-російського державного кордону. Встановлено, що метою Національної стратегії є реалізація стратегічних завдань національної безпеки, що спрямовані на забезпечення охорони та оборони ділянки українсько-російського державного кордону з метою захисту суверенітету, територіальної цілісності України. Визначенно пріоритетні напрями діяльності до вдосконалення механізмів державного управління у сфері безпеки українсько-російського державного кордону в умовах військової агресії. Запропоновано політико-дипломатичні, військові та інженерно-технічні шляхи вдосконалення безпекового механізму державного управління у сфері безпеки українсько-російського державного кордону в умовах військової агресії.

A. Sitsinskiy, P. Lysak

THE CONCEPTUAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

Summary

The article discusses the conceptual basis for the development of the National security strategy of the Ukrainian-Russian state border. Argued that the national security strategy of the Ukrainian-Russian state border is the legal mechanism for implementation of the strategic objectives of the national security security of the Ukrainian-Russian state border. The presence of potential external and internal challenges to national security of Ukraine in the sphere of security of the Ukrainian-Russian state border. It is established that the purpose of the National strategy is the implementation of the strategic objectives of the national security aimed at ensuring the protection and defence section of the Ukrainian-Russian state border for the purpose of protection of sovereignty, territorial integrity of Ukraine. Viznacheno priorities for improvement of mechanisms of state control in the sphere of security of the Ukrainian-Russian state border in terms of military aggression. Proposed political-diplomatic, military and engineering ways to improve the security of the mechanism of state management in the sphere of security of the Ukrainian-Russian state border in terms of military aggression.

№ 2 2015, стор. 103 - 107

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 581

Відомості про авторів

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

A. Sitsinskiy

doctor of sciences is from state administration, рrofessor, the National аcademy of рublic аdministration, office of the President of Ukraine


П. П. Лисак

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

P. Lysak

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Сіцінський А. С., Лисак П. П. Концептуальні засади розробки національної стратегії безпеки українсько-російського державного кордону. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 103–107.

Sitsinskiy, A. and Lysak, P. (2015), “The conceptual basis for the development of the national security strategy of the ukrainian-russian state border”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 103–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.