EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОЖЛИВОСТІ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ОЗБРОЄННЯМ ТА ВІЙСЬКОВОЮ ТЕХНІКОЮ
О. Ф. Сальнікова

Назад

УДК: 351.86

О. Ф. Сальнікова

МОЖЛИВОСТІ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ОЗБРОЄННЯМ ТА ВІЙСЬКОВОЮ ТЕХНІКОЮ

Анотація

У даній статті автор проводить аналіз можливостей оборонно-промислового комплексу щодо забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військової технікою. Хаотичне проведення конверсії та диверсифікації оборонного сектору економіки, його державна підтримка за залишковим принципом призвели до того, що вітчизняний оборонно-промисловий комплекс опинився у кризовому стані, а, як відомо, він є основою основ забезпечення обороноздатності держави. Від спроможностей підприємств промисловості України, її наукових установ та закладів залежать ті чи інші рішення, які приймаються щодо розробки нових або модернізації існуючих зразків (систем) озброєння та військової техніки. Для України підвищення ефективності діяльності оборонно-промисловим комплексом є стратегічно важливим завданням. Тому актуальним та нагальним питанням з метою підвищення ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу оборонно-промислового комплексу є внесення змін до Закону України "Про особливості управління державною власністю в оборонно-промисловому комплексі".

O. Salnikova

POSSIBILITIES OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX IN RELATION TO PROVIDING OF ARMED FORCES OF UKRAINE BY AN ARMAMENT AND MILITARY TECHNIQUE

Summary

In this article an author conducts the analysis of possibilities of military-industrial complex in relation to providing of Armed Forces of Ukraine by an armament and military technique. Chaotic realization of conversion and diversifications defensive to the sector of economy, its state support on an aftertaste resulted in a volume, that the military-industrial complex found oneself in the crisis state, but as it is known it is basis of bases of providing of defensive capacity of the state. From possibilities of enterprises of industry of Ukraine, its scientific establishments and establishments those or other decisions that is accepted in relation to development of new or modernization of existent standards (systems) of armament and military technique depend. For Ukraine of increase of efficiency of activity of military-industrial complex is strategically to the important tasks. Therefore a pressing and urgent question with the aim of increase of efficiency of the use of scientific and technical and productive potential of military-industrial complex is making alteration in Law of Ukraine "On the features of state property management in a military-industrial complex".

№ 2 2015, стор. 118 - 122

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1274

Відомості про авторів

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., с. н. с., начальник науково-дослідної лабораторії, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, senior researcher, chief of research laboratory of the Central research institute of armament and military technique of Armed Forces of Ukraine, Кyiv

Як цитувати статтю

Сальнікова О. Ф. Можливості оборонно-промислового комплексу щодо забезпечення збройних сил України озброєнням та військовою технікою. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 118–122.

Salnikova, O. (2015), “Possibilities of military-industrial complex in relation to providing of armed forces of Ukraine by an armament and military technique”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 118–122.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.