EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
О. Ю. Стоян

Назад

УДК: 351:658.26(477)

О. Ю. Стоян

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

Розглянуто та систематизовано основні підходи до визначення поняття "державно-приватне партнерство". Визначено його роль та значення для запровадження виробництва енергії з використанням відновлювальних джерел енергії та розвитку відновлювальної енергетики України. Розкрито особливості та тенденції державно-приватного партнерства в контексті запровадження відновлювальних джерел енергії та розвитку сфери відновлювальної енергетики. Систематизовано основні чинники, які впливають на успішність реалізації проектів державно-приватного партнерства. Запропоновано схему основних етапів механізму здійснення ДПП у сфері відновлювальної енергетики України. Окреслено перспективи розвитку та запропоновано ключові напрями вдосконалення механізму впровадження та використання державно-приватного партнерства в контексті розвитку сфери відновлювальної енергетики.

O. Stoyan

STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY OF UKRAINE: PECULIARITIES, TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

The main approaches to the definition of "state-private partnership" are analyzed and systematized in this article. The author proposes the role and meaning of this concept for the introduction of energy production using renewable sources of energy and the development of renewable energy in Ukraine. The main peculiarities and trends of state-private partnership in the context of the implementation of renewable energy and the development of renewable energy sphere are defined. The main factors affecting the success of implementation of the projects of state-private partnership are systemized. The scheme of the main stages of the mechanism of state-private partnership in the field of renewable energy of Ukraine is proposed. The prospects for further development are defined and the key directions of improving the mechanism of implementation and use of state-private partnership in the context of the development of renewable energy sphere are proposed.

№ 2 2015, стор. 123 - 126

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 532

Відомості про авторів

О. Ю. Стоян

докторант, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

O. Stoyan

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

Як цитувати статтю

Стоян О. Ю. Державно-приватне партнерство у сфері відновлювальної енергетики України: особливості, тенденції, перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 123–126.

Stoyan, O. (2015), “State-private partnership in the field of renewable energy of Ukraine: peculiarities, trends and prospects of development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 123–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.