EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ
М. В. Босовська

Назад

УДК: 338.486.3

М. В. Босовська

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Анотація

У статті визначено, що формування мережевих структур визначено приоритетним напрямом розвитку економіки. Обгрунтовано необхідність розгляду проблеми підвищення результативності функціонування мережевих структур як цільову умову їх ефективного розвитку. Розроблено комплексний методологічний підхід дослідження результативності функціонування мережевої структури, що базуватиметься на мультикритеріальних засадах. В його основі лежить поєднання підходів, критеріїв та показників оцінки результативності мережевої взаємодії, зокрема методологій ресурсного, маркетингового, портфельного, ресурсно-ринкового, ієрархічного, інституційного, екологічного та стратегічного підходів. Особливу увагу приділено визначенню та практичній апробації системи індикаторів формування стійкості інтеграційної взаємодії суб'єктів мережевого об'єднання, на основі яких сформовано факторну модель інтегральної оцінки результативності мережевої взаємодії. Запропоновано методичні підходи слугуватимуть прийняттю управлінських рішень щодо доцільності розвитку мережевого об'єднання.

M. Bosovskaya

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE PERFORMANCE OF THE NETWORKS BASED ON MULTI APPROACHES

Summary

The formation of network structures is determined to be a prior direction of the economic development. The author has substantiated the necessity of consideration of a problem of the network structure functioning efficiency enhancement as a target condition of their effective development. A complex approach to the research of the network structure functioning efficiency basing on the multiple criteria has been developed. A complex approach is grounded in the combination of approaches, criteria, and figures of the network interaction efficiency estimation, in particular, in the combination of methodologies of resource, marketing, portfolio, resource and market, hierarchic, institutional, ecological, and strategic approaches. The author has paid special attention to the determination and the application of a system of indicators of the formation of the integration interaction sustainability for network union actors. On the basis of these indicators a factor model of the network interaction efficiency integral estimation has been formed. The proposed methodical approaches will facilitate managerial decision-making regarding the network union development expediency.

№ 3 2015, стор. 23 - 26

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 760

Відомості про авторів

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

Як цитувати статтю

Босовська М. В. Методологічні засади оцінки результативності функціонування мережевих структур на основі мультикритеріального підходу . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. С. 23–26.

Bosovskaya, M. (2015), “Methodological approaches to assessing the performance of the networks based on multi approaches”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 23–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.