EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
С. В. Котенко, О. П. Дяченко

Назад

УДК: 519.876.5

С. В. Котенко, О. П. Дяченко

МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Запропоновано методологічні проектні підходи аналізу оцінки ризиків та їх чинників для інноваційних проектів у харчовій промисловості. Метою дослідження було вдосконалення методики оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості та статистичних методів обрахунку ефективності інвестиційних проектів на базі економіко-математичного моделювання. Було використано методи теорії вірогідності до визначення значень вірогідності настання подій і до вибору з можливих подій найбажанішого сценарію, виходячи з найбільшої величини математичного очікування, яке дорівнює абсолютній величині оцінки цієї події помноженій на вірогідність її настання. Проведено оцінку критерію чистої приведеної вартості як показника ефективності інноваційного проекту при заданій вірогідності реалізації кожного варіанту проекту. Для цього визначили величину вектору математичного очікування грошового потоку. Використання розробленого алгоритму для реалізації методу сценаріїв дозволило врахувати вплив на оцінку ризику статистичної залежності між грошовими потоками за період.
Новизною роботи є вдосконалення методики оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості та обрахунку ефективності інвестиційних проектів на базі економіко-математичного моделювання. Розроблено також алгоритм оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості для використання в інформаційних системах управління проектами. Формалізація оцінки ризиків та їх параметрів дозволить нівелювати наслідки ризиків на стадії проектування і створити механізми для подальшого корегування їх впливу при експлуатації. Результатом практичного застосування алгоритму оцінки ризиків інноваційних проектів в інтегрованих інформаційних системах дозволить підвищити їх ефективність і ефективність впровадження інновацій.

S. Kotenko, О. Diachenko

METHODS OF RISK ASSESSMENT OF INNOVATIVE PROJECTS IN THE FOOD INDUSTRY

Summary

The primary challenge of innovative project management is to achieve all of the innovative project goals and objectives while honoring the preconceived constraints. The primary constraints are scope, time, quality and budget. The secondary- and more ambitious- challenge is to optimize the allocation of necessary inputs and integrate them to meet predefined objectives. We offered methodology of analysis risks and their factors for innovative projects in food industry.
The estimation of mathematical expectation calculation event of set present value is conducted as an index of efficiency of innovative project at the set authenticity of realization of every alternate scenario.
The use of algorithm for realization of scenarios method allowed taking into account influence on the estimation of risk of statistical dependence between flow-of-funds for period.
The algorithm of estimation of risks of innovative projects is developed also in food industry for the use in the computer-integrated design environment by innovative projects.
The algorithm of estimation of risks and their parameters will reduce of level the consequences of risks on the stage of planning and create mechanisms for subsequent lowering of their influence during exploitation.
The result of application o of risk management algorithm for innovative pro-jects in computer-integrated management information systems will allow promoting their efficiency and efficiency of introduction of innovations.

№ 3 2015, стор. 30 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 530

Відомості про авторів

С. В. Котенко

к. т. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет

S. Kotenko

Cand.Tech.Sci, associate professor of department of information systems and technology behalf M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University


О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of information systems and technology behalf M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Котенко С. В., Дяченко О. П. Методи оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. С. 30–33.

Kotenko, S. and Diachenko, О. (2015), “Methods of risk assessment of innovative projects in the food industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 30–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.