EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
О. Л. Дивінець

Назад

УДК: 332.012.2:656.1

О. Л. Дивінець

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Анотація

Доведено, що методологічна основа управління соціально-економічними розвитком міського електротранспорту — соціально орієнтований відтворювально-диверсифікаційний підхід, який враховує зміну кількості населення міста, що дає можливість комплексно розглядати їх поведінку з позицій нових завдань соціально-економічного розвитку міста. Наведено концепцію управління соціально-економічними процесами розвитку міського електротранспорту. Представлено структуру механізму системи впливу суб'єктів управління на соціально-економічну політику розвитку міського електротранспорту.
Визначено фактори формування пасажиропотоку в міських агломераціях. Визначено вплив рівня обслуговування пасажирів електротранспорту на соціально-економічні цілі міста. Обгрунтовано, що соціально-економічне програмування структурних перетворень розвитку міського електротранспорту це альтернативний інструмент вирішення завдань, пов'язаних зі стійким підвищенням якості життя населення та досягненням інших пріоритетів соціально-економічного сталого розвитку міста.

O. Divinec

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF UKRAINE CITY ELECTRIC TRANSPORT SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

It has been proved that the methodological basis of management of the city electric socio-economic development is socially oriented reproductive-diversification approach which takes into account the change in the population of the city that makes it possible to comprehensively examine their behavior from the standpoint of the new tasks of socio-economic development. The conception of management the socio-economic process of municipal electric development has been presented. The systems mechanism structure of influence of management subjects on social and economic policy of municipal electric development has been offered.
The factors of passenger traffic formation in urban agglomerations have been defined. The influence of the level of electric passenger service on the socio-economic goals of the city has been defined. It has been proved that the socio-economic programming of structural transformations development of urban electric transport is an alternative tool for solving problems related with sustained improvement of life quality and achievement of other priorities of the city socio-economic sustainable development.

№ 3 2015, стор. 67 - 70

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 585

Відомості про авторів

О. Л. Дивінець

аспірант кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

O. Divinec

Postgraduate student of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University

Як цитувати статтю

Дивінець О. Л. Методичні основи соціально-економічного розвитку міського електротранспорту України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. С. 67–70.

Divinec, O. (2015), “Methodological foundations of Ukraine city electric transport social and economic development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 67–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.