EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗМІНИ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА СТИМУЛИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О. В. Богер

Назад

УДК: 336.22: 336.1

О. В. Богер

ЗМІНИ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА СТИМУЛИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Стаття розкриває питання стосовно реформування податкового законодавства. Податковий кодекс України з новими змінами вступає в силу з 01.01.2015 року, а отже, питання його аналізу особливо активізувалися на початку поточного року. Реформування податкового законодавства не могло не позначитися на загальному економічному становищі суб'єктів господарювання і в тому числі на діяльності інноваційних підприємств.
У статті проводиться аналіз змін податкового законодавства та пов'язаних з ним нормативно-правових актів, оцінка ймовірних наслідків для стану української економіки та сфери інновацій, а також проведений порівняльний аналіз українського податкового законодавства з європейським досвідом.
Матеріали статті розкривають актуальні питання податкового реформування в Україні, де запропоновані рекомендації з огляду на проблеми та перспективи розвитку інноваційної економіки.

O. Boger

CHANGES IN UKRAINIAN TAX LEGISLATION AND INCENTIVES FOR INNOVATION

Summary

The article under review discloses the tax law reforming issues. The Tax Code of Ukraine with the new changes came into force on 01.01.2015, therefore, the questions of its analysis have been especially active in the beginning of the year. Reforming the tax legislation could not affect the general economic situation of businesses, and including the innovative enterprises activity.
The article analyses the changes in tax law and related legal acts, the assessment of the likely consequences for the Ukrainian economy and innovation, and the Ukrainian tax legislation with the European experience comparative analysis.
The article reveals the urgent issues of the tax reform in Ukraine, where the recommendations are proposed in view of the problems and prospects of development of innovative economy.

№ 3 2015, стор. 127 - 129

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 654

Відомості про авторів

О. В. Богер

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Boger

postgraduate, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Богер О. В. Зміни у податковому законодавстві України та стимули до інноваційної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. С. 127–129.

Boger, O. (2015), “Changes in ukrainian tax legislation and incentives for innovation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 127–129.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.