EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІЗ ДЕРЖАВНОЮ СПОЖИВЧОЮ ПОЛІТИКОЮ
В. В. Толстоног

Назад

УДК: 351.824.5

В. В. Толстоног

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІЗ ДЕРЖАВНОЮ СПОЖИВЧОЮ ПОЛІТИКОЮ

Анотація

Державна політика у сфері захисту прав споживачів в Україні має на меті, передусім, реалізацію одного з основних прав та свобод українських громадян. Водночас, ця політика не може розглядатися відокремлено від державної політики. Поняття державної споживчої політики розглядається, як складна система цілеспрямованого організаційно-регулюючого впливу державних органів усіх гілок державної влади та державних посадових осіб на соціальні процеси, суспільні відносини, діяльність державних інститутів, підприємств, громадських організацій, поведінку окремих громадян із загальною метою забезпечення розвитку споживчого ринку в інтересах громадян та водночас в інтересах усього суспільства. Державна споживча політика та політика у сфері захисту прав споживачів досить тісно взаємопов'язані. Проте їх відносини не визначаються відносинами цілого та частини. Стаття спрямована на аналіз взаємозв'язків між зазначеними поняттями.

V. Tolstonog

GOVERNMENT POLICY IN THE FIELD OF CONSUMER PROTECTION AND ITS RELATIONSHIP WITH NATIONAL CONSUMER POLICY

Summary

Government policy in the field of consumer protection in Ukraine seeks, above all, the realization of one of the fundamental rights and freedoms of Ukrainian citizens. However, this policy can't be seen in isolation from public policy. The concept of government policy consumer policy is seen as a complex system of purposeful organizational and regulatory impact of all branches of state government agencies and public officials in social processes, public relations activities of public institutions, businesses, NGOs, the behavior of individuals with a common purpose of providing the consumer market in the interests of citizens and at the same time in the public interest. State consumer policy and the protection of consumer rights is closely related. However, their relationship does not define a relationship and parts. The article aims to analyze the relationships between these concepts.

№ 3 2015, стор. 141 - 144

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 730

Відомості про авторів

В. В. Толстоног

аспірант, кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Tolstonog

postgraduate of the Dept. of public management of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Толстоног В. В. Державна політика у сфері захисту прав споживачів та її взаємозв'язок із державною споживчою політикою. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. С. 141–144.

Tolstonog, V. (2015), “Government policy in the field of consumer protection and its relationship with national consumer policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 141–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.