EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
В. П. Онищенко

Назад

УДК: 657.1.012.1

В. П. Онищенко

МЕТОДОЛОГІЧНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

Визначено основоположні принципи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які впливають на облік венчурного інвестування. Серед них названо: імовірність майбутньої економічної вигоди, доречність, правдиве подання, суттєвість, достовірність оцінки, обачність, послідовність, повне висвітлення. Розглянуто, як впливають зазначені принципи на облікові процедури. Наведено особливості венчурного інвестування, які треба врахувати в методологічній і методичній базі їх обліку. Названо основні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які стосуються обліку венчурного інвестування. Метод участі в капіталі визначений як основний метод обліку венчурних фінансових інвестицій. Визначено склад методичного забезпечення бухгалтерського обліку венчурного інвестування: методичні рекомендації, інструкції, положення. Здійснено аналіз деяких положень, зокрема Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування. Визначено недоліки існуючого методичного забезпечення.

V. Onyschenko

METHODOLOGICAL AND METHODICAL GROUNDWORK OF ACCOUNTING OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

Summary

The article identifies the fundamental principles of accounting and financial statements that influence accounting of venture investment. Among them are named: the probability of future economic benefits, relevance, faithful representation, materiality, reliability of measurement, prudence, conservatism, full coverage. In the article considered how these principles influence on accounting procedures. The article defines the peculiarities of venture capital investment, which should be taken into methodological and methodical groundwork of their accounting. The basic standards of accounting and financial statements related to accounting of venture capital investment are named. The equity method is defined as the main method of accounting for venture financial investment. The article defines the composition of methodological groundwork of accounting of venture capital investment: guidelines, instructions, regulations. The author analyse some regulations, in particular the "Regulation on the Procedure for Determining the Value of the Net Assets of Joint Investment Institutions Assets". Shortcomings of the existing methodologies are identified.

№ 4 2015, стор. 6 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 199

Відомості про авторів

В. П. Онищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

V. Onyschenko

PhD, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Chernihiv National Technological University

Як цитувати статтю

Онищенко В. П. Методологічне і методичне забезпечення обліку венчурного інвестування та напрями його удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 6–10.

Onyschenko, V. (2015), “Methodological and methodical groundwork of accounting of venture capital investment and directions of its improvement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 6–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.