EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Ю. І. Паршин

Назад

УДК: 330.342

Ю. І. Паршин

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Ефективний розвиток національного господарства потребує формування стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку національної економіки. Формування таких рішень потребує якісного інформаційного забезпечення. Розроблено методику інтегральної оцінки інформаційного забезпечення стратегії сталого економічного розвитку. Визначено основні елементи стратегії забезпечення сталого економічного розвитку. Сформовано інформаційну базу досліджень на основі існуючих стратегій розвитку областей України. Здійснено порівняльний аналіз стратегій розвитку за критеріями доступності до інформації та упорядкованістю інформації. З метою кількісної оцінки стратегій запропоновано інтегральний показник якості інформаційного забезпечення. Сформовано шкалу оцінювання складових елементів стратегій та загальну шкалу оцінки рівня якості інформаційного забезпечення. Визначено якість інформаційного забезпечення формування стратегічних рішень на рівні підсистем національного господарства. Доведено необхідність підвищення якості інформаційного забезпечення за рахунок використання аналітичних методів, економіко-математичних моделей та методів експертизи альтернативних рішень.

Y. Parshin

ESTIMATION METHOD OF INFORMATIVE PROVIDING OF STEADY ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY

Summary

Effective development of national economy needs strategic decisions making which are directed on steady development providing of national economy. Such decision making needs the high-quality informative providing. The integral estimation method of informative providing of steady economic development strategy has been developed. The basic elements of strategy providing of steady economic development have been established. The informative base for researches by the existent development strategies of Ukraine areas has been formed. The comparative analysis of development strategies by the criteria of information availability and efficiency has been carried out. The quality integral index of informative providing for quantitative estimation of strategies has been offered. The scale for estimation of component elements of strategies and general scale for estimation of quality level of informative providing have been formed. The quality of informative providing for strategic decision making on the subsystem level of national economy has been determined. The quality increase of informative providing has been proven to be the effective decision making by the use of analytical methods, economic and mathematical models and examination methods of alternative decisions.

№ 4 2015, стор. 18 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 421

Відомості про авторів

Ю. І. Паршин

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ

Y. Parshin

Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, department of economic cybernetics, State higher education institution "Ukrainian State Chemical Technology University", Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Паршин Ю. І. Методика оцінки інформаційного забезпечення стратегії сталого економічного розвитку . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 18–22.

Parshin, Y. (2015), “Estimation method of informative providing of steady economic development strategy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 18–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.