EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА АНАЛІЗ ДОДАТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У КОРМОВИРОБНИЦТВО НА МАКРОРІВНІ
С. Ю. Дьяконова

Назад

УДК: 330.3:633.2

С. Ю. Дьяконова

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА АНАЛІЗ ДОДАТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У КОРМОВИРОБНИЦТВО НА МАКРОРІВНІ

Анотація

У статті розглянуто систему додаткових показників оцінки економічної ефективності інвестицій у кормовиробництво, який дає змогу повніше виявляти резерви її підвищення та збільшити інвестиційну привабливість галузі. До системи додаткових показників економічної ефективності їх інвестицій пропонується включити показники загального доходу, чистого прибутку, грошового потоку, повного ефекту з розрахунку на 1 га сільськогосподарських кормових угідь, середньорічного працівника, гривню функціонуючого капіталу. Особливого значення набуває підвищення економічної ефективності інвестицій у кормовиробництві в умовах ринкових відносин, коли кінцева оцінка діяльності того чи іншого підприємства здійснюється на ринку відповідного товару, бо в умовах конкуренції виграє той товаровиробник, який має нижчу собівартість продукції та високу її якість.

S. Dyakonova

THE METHOD OF CALCULATION AND ANALYSIS OF ADDITIONAL INDICATORS OF ECONOMIC EFFICIENCY INVESTMENTS IN FODDER PRODUCTION AT THE MACRO LEVEL

Summary

In the article the system of additional indicators to measure the economic efficiency of investments in fodder production, which enables better detect increasing its reserves and attractive to investors. The system of additional indicators of economic efficiency of investment is proposed to include indicators of total income, net income, cash flow, full effect per 1 hectares of agricultural grasslands, the average worker hryvnia functioning capital. Of particular importance is increasing the economic efficiency of investments in fodder production in market conditions, when the final assessment of the performance of an enterprise carried on each commodity, because in a competitive wins commodity that has a lower cost of production and high quality.

№ 4 2015, стор. 80 - 83

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 383

Відомості про авторів

С. Ю. Дьяконова

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

S. Dyakonova

Рhd student. 'Institute of Agrarian Economics' National Scientific Centre

Як цитувати статтю

Дьяконова С. Ю. Методика розрахунку та аналіз додаткових показників економічної ефективності інвестицій у кормовиробництво на макрорівні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 80–83.

Dyakonova, S. (2015), “The method of calculation and analysis of additional indicators of economic efficiency investments in fodder production at the macro level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 80–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.