EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ РЕСУРСНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ ТА ТЕХНОГЕННИХ АСПЕКТІВ
О. А. Чала

Назад

УДК: 330:57

О. А. Чала

АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ РЕСУРСНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ ТА ТЕХНОГЕННИХ АСПЕКТІВ

Анотація

У статті розглянуто суть поняття екологічного розвитку. На цій підставі здійснено оцінювання екологічного розвитку України на основі дослідження показників таких аспектів, як ресурсний, економіки природокористування та техногенний. Для формування загальної оцінки екологічного розвитку України розраховано індексні показники розвитку ресурсних, техногенних та економіки природокористування груп на основі застосування інтегрального оцінювання, в результаті чого виявлено явну стабілізацію екологічного розвитку після 2011 року за всіма напрямами, окрім індексних показників водних ресурсів та скидів у водні басейни. Загалом індексні показники мають тенденцію поступового зростання, проте діапазон їх значень знаходиться в межах від 0,11 до 0,84. В результаті здійснення оцінювання стверджено, що екологічна тенденція розвитку України в останні три досліджувані роки поступово формує стійко зростаючий тренд.

O. Chala

ANALYSIS OF UKRAINE'S ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT IN TERMS OF RESOURCE, ECONOMICAL AND TECHNOGENIC ASPECTS

Summary

The article offers an in-depth analysis of defining environmental development. Based on that, the author provides an assessment of Ukraine's environmental development on the grounds of studying the indices of such aspects as resources, environmental economics and technogenic activity. To form the overall assessment of Ukraine's environmental development the author applied integral estimates to calculate the indices of groups including resources, environmental economics and technogenic activity, which revealed a marked stabilization of environmental development since 2011 in all areas except indices of water resources and discharge into watercourses. In general, indices tend to rise gradually, although their values range within 0.11—0.84. As a result of the evaluation, it is stated that for the past three years under investigation environmental tendency in Ukraine's development has been forming a steady growing trend.

№ 4 2015, стор. 84 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 353

Відомості про авторів

О. А. Чала

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

O. Chala

graduate student of Classic Private University, Zaporizhia

Як цитувати статтю

Чала О. А. Аналіз екологічного розвитку України в розрізі ресурсних, економічних та техногенних аспектів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 84–90.

Chala, O. (2015), “Analysis of Ukraine's environmental development in terms of resource, economical and technogenic aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 84–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.