EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ДІЯННЯМ
К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко

Назад

УДК: 328.185

К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ДІЯННЯМ

Анотація

У статті досліджено теоретичні та практичні питання, пов'язані з організаційно-правовими аспектами протидії корупційним діянням. Виділено об'єктивні та суб'єктивні причини поширеності корупції в Україні. Визначено основні методи та заходи запобігання корупції, зокрема попередження корупційних проявів та забезпечення реальної відкритості влади.

K. Babenko, S. Lazarenko

ORGANISATIONAL AND LEGAL ASPECTS IN COMBATING CORRUPTION

Summary

In the article the theoretical and practical issues related to organizational and legal aspects of combating corruption have been investigated. The objective and subjective causes of corruption in Ukraine have been dedicated. The basic methods and measures to prevent corruption, in particular prevention of corruption and ensuring transparency of real power, have been determined.

№ 4 2015, стор. 109 - 113

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 502

Відомості про авторів

К. А. Бабенко

доктор юридичних наук, професор кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

K. Babenko

Doctor of Laws, Professor of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine


С. Ж. Лазаренко

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Бабенко К. А., Лазаренко С. Ж. Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 109–113.

Babenko, K. and Lazarenko, S. (2015), “Organisational and legal aspects in combating corruption”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 109–113.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.