EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ
Я. І. Федан

Назад

УДК: 364.022

Я. І. Федан

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ

Анотація

У статті розглянуто принципи гуманізації сучасної освітньої системи. Визначено одне із пріоритетних завдань держаної освітньої політики, яке полягає у створенні якісних передумов для розвитку освітньої системи, що базується на принципах гуманізму, де основними механізмами державного управління освітою є контроль освітнього процесу державою, впровадженням новизни до навчального процесу та практичній реалізація цих ідей на місцях, створення якісних умов здобуття освіти учнів, зокрема учнів з інвалідністю. Запропоновано напрями гуманізації в сучасному освітньому процесі.

Y. Fedan

HUMANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESSES AS THE BASIS OF CURRENT EDUCATION SYSTEM

Summary

This article reviews the principles of humanization of modern educational system. Identified as one of the priorities of state education policy, which is to create conditions for the development of quality educational system based on the principles of humanism, where the basic mechanisms of state control over education is monitoring the state of the educational process, introduction of innovation in the educational process and the practical implementation of these ideas on places, creating quality conditions education students, including students with disabilities. Directions humanization in the modern educational process.

№ 4 2015, стор. 132 - 137

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 480

Відомості про авторів

Я. І. Федан

асистент кафедри психології, педагогіки та соціального управління, Національний університет "Львівська політехніка"

Y. Fedan

Assistant Professor of Psychology, Pedagogy and Social Management National University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Федан Я. І. Гуманізація освітніх процесів як основа розвитку сучасної освітньої системи. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 132–137.

Fedan, Y. (2015), “Humanization of educational processes as the basis of current education system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 132–137.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.