EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
Н. В. Вострікова

Назад

УДК: 351:630 (477)

Н. В. Вострікова

СИСТЕМНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Анотація

У статті виявлено теоретико-методологічні положення державного управління водними ресурсами шляхом формулювання узагальненої системи та системної моделі механізму державного управління водними ресурсами. Враховуючи класичні визначення державного управління та наявні підходи до управління природокористуванням, запропоновано трактування поняття "державного управління водними ресурсами". Використовуючи системний підхід наведено узагальнену систему державного управління водними ресурсами та розглянуто її основні складові: керуюча підсистема, керована підсистема, зворотній зв'язок, керуючий вплив. Обгрунтовано поняття "механізм державного управління водними ресурсами" та наведено його системну модель, функції, методи та форми їх реалізації.

N. Vostrikova

SYSTEM MODEL OF THE MECHANISM OF PUBLIC WATER RESOURCES MANAGEMENT

Summary

The article revealed the theoretical and methodological principles of public management of water resources system by formulating the generalized system model and the mechanism of state water management. Considering the classic definition of public administration and existing approaches to environmental management interpretation of the term of "public management of water resources" is proposed. Using a systematic approach summarizes the system of public water management and considered its basic components: a management subsystem, subsystem of control, feedback, operating influence. The concept of "of public administration mechanism of water resources" is proved and its system model, functions, methods and forms of their implementation are given.

№ 4 2015, стор. 143 - 148

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 234

Відомості про авторів

Н. В. Вострікова

асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

N. Vostrikova

аssistant of Public Administration and Local Government Department, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.