EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ З ТОВАРІВ ВЛАСНОЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ
М. В. Чорна

Назад

УДК: 339.37: 658.62

М. В. Чорна

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ З ТОВАРІВ ВЛАСНОЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ

Анотація

Загострення конкуренції в сфері роздрібної торгівлі вимагає від підприємств пошуку та впровадження нових способів досягнення переваг над конкурентами, залучення нових покупців. Одним із способів забезпечення лояльності споживачів є використання товарів під власною торговою маркою. Такі товари мають позитивний вплив на імідж торговельних мереж, зростання лояльності споживачів, що позитивно впливає на усі без винятку параметри діяльності торговельної мережі. Стаття присвячена дослідженню особливостей використання товарів під власною торговою маркою. Автором наведено основні переваги впровадження товарів під власними торговими марками. В статті виокремлено основні тенденції у застосуванні товарів під власними торговими марками в розрізі окремих категорій. Визначено основні ризики співпраці з торговельними мережами товаровиробників, які спеціалізуються виключно на випуску продукції під власною торговою маркою.

M. Chorna

A SPECIFIC OF FORMING OF COMMODITY RESOURCES OF ENTERPRISES OF RETAIL BUSINESS IS FROM THE COMMODITIES OF OWN TRADE MARK

Summary

Intensifying of competition in the sphere of retail business requires from enterprises a search and introduction of new methods of achievement of advantages above competitors, bringing in of new customers. One of methods of providing of loyalty of consumers there is the use of commodities under an own trade mark. To form commodity resources with the use of commodities under an own trade mark the enterprises of retail business, that enter in the complement of large trade networks, have the opportunity only. Such commodities have positive influence on the image of trade networks, increase of loyalty of consumers, that positively influences on all without an exception parameters of activity of trade network. The article is sanctified to research of features of the use of commodities under an own trade mark. An author is bring basic advantages over of introduction of commodities under own trademarks. In the article basic tendencies are distinguished in application of commodities under own trade marks in the cut of separate categories. Basic risks of collaboration is distinguished with the trade networks of commodity producers that is specialized exceptionally on producing of products under an own trade mark.

№ 5 2015, стор. 14 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 220

Відомості про авторів

М. В. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

M. Chorna

Doctor of Economics, PhD. Sc. Professor Chief of Department of Economy Food and Trade Enterprises, Kharkov State University of Food Technology and Trade, Kharkov

Як цитувати статтю

Чорна М. В. Специфіка формування товарних ресурсів підприємств роздрібної торгівлі з товарів власної торгової марки. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 5. С. 14–17.

Chorna, M. (2015), “A specific of forming of commodity resources of enterprises of retail business is from the commodities of own trade mark”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 14–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.