EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
В. В. Железняк, О. І. Почечун

Назад

УДК: 656

В. В. Железняк, О. І. Почечун

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Анотація

У статті розглянуто проблеми, пов'язані зі здійсненням підвищення ефективності економічного розвитку сфери пасажирських перевезень у сучасних ринкових умовах при нестабільному розвитку ринку транспортних послуг. Перевезення пасажирів різними видами транспорту має низку проблем: низький рівень комфорту подорожі, відсутність стабільності роботи на деяких важливих напрямах, невідповідний сервіс на вокзалах, якість та наявність супутніх послуг, проблема зниження безпеки подорожей в сучасних умовах, високі тарифи тощо. В основі проблем пасажирських перевезень є брак ресурсів, що знижує конкурентоспроможність транспортних послуг, і має прямий вплив на рівень довіри пасажирів до різних видів транспорту. Досліджено ряд наступних факторів, що стоять на перешкоді підвищенню ефективності економічного розвитку сфери пасажирських перевезень: недостатнє оновлення, модернізація, ремонт, реконструкція рухомого складу, інфраструктури, техніки та обладнання; відсутність належної компенсації перевізникам за виконані соціально необхідні перевезення; не вирішеність проблеми переоснащення підприємств транспорту; відсутність фінансування розробки побудови нових сполучень відповідно до стратегії розвитку економіки України тощо.

V. Zheleznyak, O. Pochechun

PROBLEMS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE OCONOMIC DEVELOPMENT OF PASSENGERS TRANSPORTATION SERVICE

Summary

There are considered the problems associated with the efficiency implementation of economic development of passenger traffic serves in the modern market conditions within unstable passengers' transportation market development. The passengers' transportation by different means of transport has a number of problems such as: low comfort of travel, lack of stability in some important directions, quality and availability of related services, the problem of travel safety reducing in modern conditions, high fare and so on. At the core problems of passenger transport is the lack of resources, reducing the competitiveness of transport services, and having a direct impact on passengers' credibility to various means of transport. It is investigated, that a number of these factors, which prevents more effective economic development of passengers' transportation, consists in lack of renewal, modernization and repair serves, reconstruction of rolling stocks and infrastructure, machinery and equipment, and also lack of adequate compensation for carriers for transportation of socially necessity, problem of transport reequipment, shortage of funding for the development of new links construction according to the strategy of Ukrainian economy.

№ 5 2015, стор. 47 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 207

Відомості про авторів

В. В. Железняк

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний універсистет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

V. Zheleznyak

Ph.D., assistant professor of Finance and Economic Security, Dnipropetrovs'k National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnepropetrovs'k


О. І. Почечун

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний універсистет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, м. Дніпропетровськ

O. Pochechun

Ph.D., senior teacher of Finance and Economic Security, Dnipropetrovs'k National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnepropetrovs'k

Як цитувати статтю

Железняк В. В., Почечун О. І. Проблеми підвищення ефективності економічного розвитку сфери пасажирських перевезень. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 5. С. 47–51.

Zheleznyak, V. and Pochechun, O. (2015), “Problems of increasing the efficiency of the oconomic development of passengers transportation service”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 47–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.