EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
Т. В. Любонько, С. А. Бугаенко

Назад

УДК: 338.487:332

Т. В. Любонько, С. А. Бугаенко

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

Анотація

У статті ретельно розглянуто методичний підхід розвитку туристичного потенціалу та інфраструктури сільського туризму регіону, наголошено на необхідності реалізації керівництвом областей регіону заходів по стимулюванню інноваційної діяльності, наведено новітній SWOT-аналіз туристської сфери. Також у статті наведено стратегічні напрями стимулювання туристської діяльності.

T. Ljubonko, S. Bugaenko

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND INNOVATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF RURAL TOURISM

Summary

The article carefully considered methodological approach of tourism potential and infrastructure of rural tourism in the region, stressed the necessity to leadership areas of the region measures to stimulate innovation, given recent SWOT-analysis of tourist areas. Also, the article provides strategic direction to stimulate tourism activities.

№ 5 2015, стор. 66 - 69

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 635

Відомості про авторів

Т. В. Любонько

викладач, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

T. Ljubonko

teacher Uman State pedagogical University Pavlo Tychyna


С. А. Бугаенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

S. Bugaenko

Ph.D. (Econ.), associate Professor of management and logistics, Odessa national Academy of food technologies

Як цитувати статтю

Любонько Т. В., Бугаенко С. А. Розвиток інфраструктури та інноваційна діяльність в сфері сільського туризму. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 5. С. 66–69.

Ljubonko, T. and Bugaenko, S. (2015), “Infrastructure development and innovation activities in the field of rural tourism”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 66–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.