EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ МАРКЕТИНГУ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В. І. Бойко

Назад

УДК: 339.138

В. І. Бойко

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ МАРКЕТИНГУ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Маркетинг — теорія і практика менеджменту відповідно до ситуації на ринку та впливу на цю ситуацію. Іншими словами, маркетинг є визначенням поведінки суб'єкта господарювання згідно з ринком. Він включає в себе усвідомлення мотивації споживача і самого підприємства (аналіз), програмування діяльності, її реалізацію, контроль здійснення, оцінку як самої діяльності, так і її результатів. Звідси видно, що маркетинг — надзвичайно конкретний, специфічний та одночасно комплексний, якщо не інтегративний вид управлінської діяльності та відповідної компетентності менеджера. Більше того, сучасний маркетинг — це не просто одна з функцій менеджменту поряд з плануванням, організацією, фінансами, роботою з персоналом тощо, а скоріше підхід, якщо не філософія, що інтегрує всі функції менеджменту в єдине ціле. До маркетингу мають відношення і культура, і сфера культури. Культура — тим, що саме з її аналізу починається маркетинг і її формуванням закінчується. Крім того, у своєму сучасному розумінні та змісті маркетинг все більше нагадує технологію соціально-культурного нововведення, є важливою рисою культури сучасного суспільства. Застосовується маркетингова технологія і в сфері культури.

V. Boyko

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF MARKETING CULTURAL ACTIVITIES

Summary

Marketing — theory and practice of management in accordance with the market situation and the impact on the situation. In other words, marketing is to determine the behavior of the entity in accordance with the market. It includes understanding consumer motivation and the enterprise (analysis), programming activities, its implementation, monitoring implementation, evaluation of both the activity and its results. This shows that marketing — extremely concrete, specific and complex at the same time, if not integrative view of management activities and competence relevant manager. Moreover, modern marketing — is not just a function of management along with the planning, organization, finance, HR, etc., but rather an approach, if not philosophy, integrating all functions of management together. By marketing related and culture, and the cultural sphere. Culture — what is its analysis begins marketing its formation and ends. Moreover, in its modern sense and content marketing technology increasingly resembles social and cultural innovation, an important feature of the culture of modern society. Applicable marketing technology and culture.

№ 5 2015, стор. 78 - 81

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 589

Відомості про авторів

В. І. Бойко

доцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

V. Boyko

associate professor of the chair " Management of the National Academy of Culture and Arts"

Як цитувати статтю

Бойко В. І. Методичні підходи щодо оцінки маркетингу культурної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 5. С. 78–81.

Boyko, V. (2015), “Methodological approaches to the evaluation of marketing cultural activities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 78–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.