EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЇ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Т. В. Майорова, І. П. Петренко

Назад

УДК: 336.76

Т. В. Майорова, І. П. Петренко

ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЇ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено роль вітчизняного фінансового ринку у трансформації заощаджень у інвестиції. Визначено взаємозв'язок між фінансовим ринком та інвестиційним процесом. Розкрито теоретичні аспекти сутності заощаджень та охарактеризовано порядок їх перетворення у інвестиції. Проаналізовано динаміку та структуру заощаджень населення в Україні, проведено оцінку впливу обсягів фінансових інвестицій домогосподарств на показники економічного розвитку країни. Виявлено проблеми, які супроводжують процес трансформації заощаджень в інвестиції, окреслено напрями його активізації з метою підвищення фінансового потенціалу заощаджень для реалізації інвестицій.

T. Mayorova, I. Petrenko

PROBLEMS OF SAVINGS TRANSFORMATION INTO INVESTMENTS IN UKRAINIAN FINANCIAL MARKET

Summary

This article explores the role of the domestic financial market in transformation of savings into investments. The correlation between financial markets and investment process is defined. The theoretical aspects of savings nature are revealed and the procedure of their transformation into investments are described. The dynamics and the structure of savings in Ukraine are analyzed, the impact of volume of household financial investments on the indicators of economic development is evaluated. The problems concerning the transformation of savings into investment are determined and the ways of this process activation are named to improve the financial potential of savings for investments realization.

№ 6 2015, стор. 11 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 562

Відомості про авторів

Т. В. Майорова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

T. Mayorova

docent, candidate of economics, head of bank investment department, S-G(A)RU "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"


І. П. Петренко

старший викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

I. Petrenko

senior lecturer of bank investment department, S-G(A)RU "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Майорова Т. В., Петренко І. П. Проблеми трансформації заощаджень в інвестиції на фінансовому ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 11–17.

Mayorova, T. and Petrenko, I. (2015), “Problems of savings transformation into investments in ukrainian financial market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 11–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.