EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Фарат, В. П. Залуцький

Назад

УДК: 330.341.1

О. В. Фарат, В. П. Залуцький

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті охарактеризовано сучасні методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства. На основі аналізу літературних джерел виділено три групи методів, дві з яких обрано для подальших досліджень як такі, що можуть застосовуватись кластерними об'єднаннями підприємств. На основі аналізу існуючих методів запропоновано власний метод комплексного функціонально-диференційованого оцінювання рівня інноваційного розвитку кластерних об'єднань підприємств. Проведений порівняльний аналіз методів оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства. З врахуванням визначених переваг та недоліків в найпоширеніших групах методів оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства дано рекомендації щодо розробки та адаптування на підприємствах принципово нових методів, які в ході подальших прикладних досліджень модифікуватимуться відповідно до особливостей галузі, в якій функціонує підприємство (група підприємств).

O. Farat, V. Zalutskyy

EVALUATION METHODS OF INDUSTRIAL INNOVATION CLUSTERS

Summary

The article describes modern methods of evaluation of innovative development company. Based on the analysis of the literature three groups of methods are identified, two of which are selected for further studies as those, which the cluster associations of enterprises may apply. Based on the analysis of existing methods there was proposed the own method of integrated functional-differential evaluation of the innovative development of enterprise cluster associations. The comparative analysis of methods for evaluation of innovative development company took place as well. Taking into account the specific advantages and disadvantages to the most common methods of group evaluation of innovative development company there were given recommendations for developing and adapting the fundamentally new methods which will be modificated in the further applied research according to the characteristics of the industry in which the company operates (group of companies).

№ 6 2015, стор. 22 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 545

Відомості про авторів

О. В. Фарат

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

O. Farat

Ph.D., associate professor, assistant professor of environmental policy and management of environmental activities, National University "Lviv Polytechnic"


В. П. Залуцький

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

V. Zalutskyy

Ph.D., Associate Professor of Business Economics and Investments, National University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Фарат О. В., Залуцький В. П. Методи оцінювання розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 22–27.

Farat, O. and Zalutskyy, V. (2015), “Evaluation methods of industrial innovation clusters”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 22–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.