EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНТРАКТНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ
І. М. Вавдійчик

Назад

УДК: 658.62

І. М. Вавдійчик

КОНТРАКТНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ

Анотація

З метою забезпечення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі та стійкого зростання обсягів їх діяльності необхідне застосування інноваційних джерел формування товарних ресурсів. Одним із таких джерел формування товарних ресурсів є застосування контрактного виробництва. При цьому особливу увагу необхідно приділяти перевагам та недолікам його організації для окремих учасників, дослідженню передумов та обмежень застосування окремих моделей контрактного виробництва, проблемам та особливостям організації закордонного контрактного виробництва. Використання товарних ресурсів під власними торговими марками дозволяє сформувати позитивний імідж торговельних мереж. Стаття присвячена розкриттю теоретичних положень та практичних аспектів застосування контрактного виробництва, дослідженню переваг та недоліків для окремих його учасників. Автором систематизовано сутнісні характеристики контрактного виробництва, досліджено переваги та недоліки його застосування для окремих учасників.

I. Vavdiichyk

CONTRACT PRODUCTION AS INNOVATIVE SOURCE OF FORMING OF COMMODITY RESOURCES

Summary

With the aim of providing of competitiveness of enterprises of retail business and proof increase of volumes of their activity necessary application of innovative sources of forming of commodity resources. One of such sources of forming of commodity resources there is application of contract production. Thus the special attention must be spared to advantages and lacks of his organization for separate participants, to research of pre-conditions and limitations of application of separate models of contract production, problems and features of organization of foreign contract production. The use of commodity resources under own trade marks the positive image of trade networks allows to form. The article is sanctified to opening of theoretical positions and practical aspects of application of contract production, research of advantages and defects for his separate participants. An author is systematize descriptions of contract production, advantages and lacks of his application are investigational for separate participants.

№ 6 2015, стор. 92 - 94

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 506

Відомості про авторів

І. М. Вавдійчик

асистент кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

I. Vavdiichyk

Assistant of the Department of Economics and Finances of an Enterprise, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Вавдійчик І. М. Контрактне виробництво як інноваційне джерело формування товарних ресурсів . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 92–94.

Vavdiichyk, I. (2015), “Contract production as innovative source of forming of commodity resources”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 92–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.