EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
В. М. Мустяца

Назад

УДК: 330.322: 332.14:001.8

В. М. Мустяца

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіонів України. Узагальнено сутність і досліджено закономірності й регіональні особливості інвестиційної діяльності з метою забезпечення інноваційного розвитку регіонів. Запропоновано дворівневу систему управління інноваційними процесами в регіоні, засновану на проектному підході.

V. Mustache

THE FORMATION OF REGIONAL INNOVATION POLICY

Summary

The article deals with topical issues of investment provision of innovative development of regions of Ukraine. Generally the essence and the regularities and regional peculiarities of the investment activity to ensure innovative development of regions. The proposed two-tier system of management of innovation processes in the region, based on the project approach.

№ 6 2015, стор. 95 - 98

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 730

Відомості про авторів

В. М. Мустяца

викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

V. Mustache

lecturer, Department of accounting and audit of the southern branch of the National University of life and environmental Sciences Of Ukraine "Crimean agrotechnological University"

Як цитувати статтю

Мустяца В. М. Формування регіональної інноваційної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 95–98.

Mustache, V. (2015), “The formation of regional innovation policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 95–98.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.