EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ ЇХ КРЕАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ
П. Б. Волянський, С. П. Потеряйко

Назад

УДК: 355.58

П. Б. Волянський, С. П. Потеряйко

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ ЇХ КРЕАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ

Анотація

За останній рік в Україні спостерігається збільшення кількості надзвичайних ситуацій, пов'язаних із загибеллю, пораненням і травмуванням населення внаслідок надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Тому єдина державна система цивільного захисту потребує розвитку та удосконалення.
У зв'язку із цим до рівня професійної підготовки, особистісних якостей керівників органів управління та сил цивільного захисту висуваються додаткові вимоги, що пов'язані із їх здатністю проявляти творчість, відходити від стереотипів, шаблонності під час прийняття управлінських рішень в обстановці, що постійно змінюється, прогнозувати можливі зміни в обстановці, передбачати різні варіанти її розвитку.
У статті проаналізовано результати попередніх досліджень, практичної діяльності органів державного управління і сил цивільного захисту під час реагування на надзвичайні ситуації, досвід провадження навчального процесу під час функціонального навчання державних службовців, запропоновано шляхи розвитку творчих здібностей, здатності до креативних дій, генерації нових ідей у керівників усіх ланок управління єдиної державної системи цивільного захисту, алгоритм створення креативної ідеї.

P. Volyanskiy, S. Poteryayko

IMPROVING THE LEVEL OF TRAINING OF HEADS IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION BY DEVELOPING THEIR CREATIVE SKILLS

Summary

Nearest years in Ukraine the number of emergencies are increased, which are connected with death, wounds, injuries of the population due to emergencies of a military nature. Therefore, the unified system of civil protection needs the development and improvement.
That's why, to the level of training, personal qualities of heads of public administration and civil defense forces demand additional requirements, which are connected with their ability to show creativity, depart from templates, stereotypes during making management decisions in changeable circumstances, predict possible changes, foresee different versions of the development.
In the scientific article results of previous researches are analyzed, as also, the practice of activity of authorities of public administration and civil defense forces during response emergencies. More over, experience of working of educational process during the functional training of public servants is analyzed. Also, ways of the development of creativity skills, ability to do extraordinary actions, generation of new ideas for authorities of different administrative branches of the unified civil protection system are proposed. The algorithm of the development of creative idea is also proposed in the article.

№ 6 2015, стор. 108 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 224

Відомості про авторів

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

P. Volyanskiy

Doctor of sciences in public administration, docent, acting head


С. П. Потеряйко

к. військ. н., доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

S. Poteryayko

PhD of military science, docent, leading researcher of science department Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.