EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ
І. А. Чухно

Назад

УДК: 351:332

І. А. Чухно

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ

Анотація

У статті розглянуто сутність розвитку взагалі та регіонального розвитку зокрема. Визначено спільні риси та відмінності в розумінні сталого розвитку і соціально-економічного розвитку регіонів, обгрунтовано необхідність використання підходів сталого розвитку в регіональному управлінні в сучасних умовах. Розглянуто основні проблеми державного управління регіональним розвитком та першочергові задачі, що потребують вирішення в цій сфері. Обгрунтовано роль ефективного управління регіональним розвитком для забезпечення стабільності в державі. Запропоновано напрями державного управління регіональним розвитком на засадах сталості та акцентовано увагу на необхідності дотримання принципів комплексності і системності при реформуванні існуючої системи регіонального управління та формуванні і реалізації державної регіональної політики.

I. Chukhno

THE MAIN DIRECTIONS OF THE PUBLIC АDMINISTRATION OF REGIONAL DEVELOPMENT BASED ON SUSTAINABILITY

Summary

In the article the essence of development in general and regional development in particular have been considered. Determined the similarities and differences in the understanding of sustainable development and socio-economic development, the necessity of using sustainable development approaches in regional management in modern conditions. The main problems of public administration of regional development and priority tasks to be solved in this area are considered. The role of effective management of regional development to ensure stability in the country substantiated. Directions governance of regional development based on sustainability suggested and emphasis on the need to observance the principles of comprehensiveness and consistency in reforming the current system of regional management and the formulation and implementation of national regional policy.

№ 6 2015, стор. 136 - 140

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 465

Відомості про авторів

І. А. Чухно

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

I. Chukhno

PhD in Public Administration, Associate Professor of department of Management and Administration, National University of Pharmacy, Kharkiv

Як цитувати статтю

Чухно І. А. Основні напрями державного управління регіональним розвитком на засадах сталості. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 136–140.

Chukhno, I. (2015), “The main directions of the public аdministration of regional development based on sustainability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 136–140.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.