EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК НОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ ТЕОРІЇ ЦИКЛІЧНОСТІ
В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня

Назад

УДК: 330.341

В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня

РОЗВИТОК НОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ ТЕОРІЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

Анотація

У статті досліджуються особливості розвитку нової економіки в контексті теорії циклічності. Показано зростання ролі нової економіки в забезпеченні продовження позитивної економічної динаміки у провідних країнах світу. Проаналізовано відповідність існуючих теоретичних засад дослідження економічних циклів економічній практиці. Розкрито роль ефекту Ноя у забезпеченні ритміки економічної динаміки. Визначено передумови статично ациклічного, циклічного та хаотично ациклічного руху національної економіки. Наведено періодизацію довгострокових хвиль М. Кондратьєва та запропоновано емпіричну правильність поступового скорочення їх тривалості, визначено та пояснено винятки з неї.

V. Bilotserkivets, O. Zavhorodnya

DEVELOPMENT OF NEW ECONOMY: CALLS FOR THEORY OF CYCLING

Summary

In the article examines the features of development of new economy in the context of business cycle theory. The increase of role of new economy is shown in providing of continuation of positive economic dynamics in the leading countries of the world. The paper analyzes the theoretical principles of research of business cycle theory in context of economic practice. In the article exposed role of effect of Noah for rhythmic of economic dynamics. Pre-conditions are certain static acyclic, cyclic and chaotically acyclic motion of national economy. A division into periods over of long-term waves of N. Kondratiev is brought and the empiric rightness of gradual reduction of duration of long waves is offered, certainly and exceptions are explained.

№ 7 2015, стор. 19 - 23

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 413

Відомості про авторів

В. В. Білоцерківець

д. е. н., доцент, професор кафедри політичної економії, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

V. Bilotserkivets

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Professor of department of Political economy, National Metallurgical Academia of Ukraine, Dnipropetrovs'k


О. О. Завгородня

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

O. Zavhorodnya

Candidate of Science in Economics, Associate Professor, Associate Professor of department of Political economy, National Metallurgical Academia of Ukraine, Dnipropetrovs'k

Як цитувати статтю

Білоцерківець В. В., Завгородня О. О. Розвиток нової економіки: виклики теорії циклічності. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 19–23.

Bilotserkivets, V. and Zavhorodnya, O. (2015), “Development of new economy: calls for theory of cycling”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 19–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.