EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
Н. Б. Андрейшина

Назад

УДК: 330.46: 338.534

Н. Б. Андрейшина

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

Анотація

У статті проводиться аналіз сучасних підходів до моделювання економічної динаміки. Систематизовано типи складності, які можуть виникати при моделюванні економічної системи. Розглянуті засоби диференціального числення, які використовуються для опису динамічних моделей економіки. Наведено основні положення концепції функціонування складних соціально-економічних систем. Проаналізовано стійкість і рівновага нелінійних динамічних систем. Описано підходи еволюційної економіки, методи економічної синергетики.

N. Andreishina

ANALYSIS OF CURRENT APPROACHES TO MODELING ECONOMIC DYNAMICS

Summary

In article the analysis of modern approaches to modeling of economic dynamics is carried out. Systematized types of difficulties that can arise when modeling the economic system. The means of differential calculus used to describe the dynamic models of the economy. The principal concept of complex socio-economic systems. Stability and balance of nonlinear dynamic systems is analysed. Approaches of evolutionary economy, methods of synergetic economy are described.

№ 7 2015, стор. 45 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 453

Відомості про авторів

Н. Б. Андрейшина

к. е. н., доцент кафедри "Економічна кібернетика", Обласний комунальний ВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія", м. Жовті Води

N. Andreishina

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

Як цитувати статтю

Андрейшина Н. Б. Аналіз сучасних підходів до моделювання економічної динаміки. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 45–48.

Andreishina, N. (2015), “Analysis of current approaches to modeling economic dynamics”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 45–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.