EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
О. А. Теряник

Назад

УДК: 330.101.52

О. А. Теряник

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті розкрито сутність інформаційних послуг, наведено їх основні види та визначено причини відсутності їх власного статусу серед класів послуг. Розглянуто сутність та особливості ринку інформаційних послуг, описано його компоненти, розкрито його двоїстий характер. Доведено, що регіональний ринок інформаційних послуг є частиною регіонального споживчого ринку, описано його специфіку та особливості формування. Встановлено проблеми формування регіональних ринків інформаційних послуг, досліджено та згруповано чинники, які впливають на його розвиток. Визначено основні напрями дослідження регіонального ринку інформаційних послуг, обгрунтовано методологію аналізу та вимоги до системи показників.

Е. Teryanik

FEATURES OF FORMATION AND STUDY OF REGIONAL MARKET INFORMATION SERVICES

Summary

Essence of informative services, brought their basic kinds over and certain reasons of absence of their own status among the classes of services, is exposed in the article. Essence and features of market of informative services are considered, his components are described, his ambivalent character is exposed. It is well-proven that a regional market of informative services is part of regional user market, his specific and forming features are described. The problems of forming of regional markets of informative services are set, factors that influence on his development are investigational and grouped. Basic directions of regional market of informative services research are certain, methodology of analysis and system requirement is reasonable.

№ 7 2015, стор. 66 - 69

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 676

Відомості про авторів

О. А. Теряник

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Е. Teryanik

PhD (Economics), Associate Professor of the department of economic cybernetics and statistics, Classic Private University, Zaporozhye

Як цитувати статтю

Теряник О. А. Особливості формування та дослідження регіонального ринку інформаційних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 66–69.

Teryanik, Е. (2015), “Features of formation and study of regional market information services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 66–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.