EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: МАЙБУТНЄ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В БРЕНДИНГУ
Д. В. Яцюк

Назад

УДК: 339.138:004

Д. В. Яцюк

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: МАЙБУТНЄ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В БРЕНДИНГУ

Анотація

Цифрові медіа забезпечують швидке поширення новин та інформації, стають основним засобом реклами та взаємодії з клієнтом. Формування стратегії просування компанії та товару за допомогою цифрових каналів — основне завдання цифрового маркетингу, який передбачає специфіку медіапланування, активну присутність компанії в соціальних мережах, використання "вірусного" відео та спеціального контенту для залучення уваги мільйонів людей.
У сучасному світі від швидкості прийняття рішення залежить перевага над конкурентами. Цифровий маркетинг дозволяє впливати на процес взаємодії зі споживачем у реальному часі. Така перевага допомагає суттєво збільшити ефективність маркетингу.
У статті досліджується нове для вітчизняної маркетингової практики поняття цифрового маркетингу, що потребує наукового узагальнення сутності, класифікації та формування методології.

D. Iatsiuk

DIGITAL MARKETING: FUTURE OF THE MARKETING COMMUNICATIONS IN BRANDING

Summary

Digital media provides quick distribution of news and information, and become the major mean of advertising and cooperation with the client. Formation of the company and product promotion strategy by digital channels — the main task of digital marketing, which provide media planning, active presence of the company in social networks, using of "viral video" and special content to capture the attention of millions of people.
Nowadays, leadership (dominant position) on the market depends on the speed of the decision-making. Digital marketing allows to influence on the process of the collaboration with the consumers online. Such advantage helps to improve marketing efficiency.
This article research such new term for the domestic practice as digital marketing, which need to scientific quiddity generalization, classification and formation of the methodology.

№ 7 2015, стор. 70 - 74

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 888

Відомості про авторів

Д. В. Яцюк

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

D. Iatsiuk

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing and Advertising Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Яцюк Д. В. Цифровий маркетинг: майбутнє маркетингових комунікацій в брендингу. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 70–74.

Iatsiuk, D. (2015), “Digital marketing: future of the marketing communications in branding”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 70–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.