EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ І США: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ
Ю. В. Никитченко

Назад

УДК: 330.14:658.713(477+73)

Ю. В. Никитченко

ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ І США: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

Анотація

У статті розглянуто історичний аспект розвитку лізингових відносин в Україні та США. Проаналізовано сучасний стан лізингового бізнесу в Україні, основні переваги такого бізнесу та перешкоди щодо його розвитку. Проведено порівняльний аналіз сучасного стану лізингових відносин в Україні та США за такими ознаками, як: стадія розвитку, строк дії лізингового договору, розмір лізингових платежів, можливість викупу об'єкта лізингу, наявність пільг у лізингових операціях, регулювання оподаткування лізингових операцій. Визначено характерні риси лізингу в досліджуваних країнах.

Yu Nykytchenko

LEASING IN UKRAINE AND THE USA: COMMON AND DIFFERENT FEATURES

Summary

Historical aspects of leasing relations in Ukraine and the USA. The current state of the leasing business in Ukraine, the main advantages of this business and the obstacles to its development. A comparative analysis of the current state of leasing relations in Ukraine and the United States on grounds such as: stage of development, the term of the lease agreement, the amount of lease payments, the possibility of redemption of the object of leasing, the availability of benefits in leasing operations, regulation, taxation of leasing operations. The characteristic features of leasing in the countries studied.

№ 7 2015, стор. 100 - 104

Кількість переглядів: 798

Відомості про авторів

Ю. В. Никитченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Yu Nykytchenko

the student of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Никитченко Ю. В. Лізинг в Україні і сша: спільне та відмінне . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 100–104.

Nykytchenko, Yu (2015), “Leasing in Ukraine and the usa: common and different features”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 100–104.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.