EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-НОРМАТИВНА СИСТЕМА ВЛАДНИХ ДІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
В. М. Князевич, Я. Ф. Радиш, Н. О. Васюк

Назад

УДК: 351.77

В. М. Князевич, Я. Ф. Радиш, Н. О. Васюк

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-НОРМАТИВНА СИСТЕМА ВЛАДНИХ ДІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Анотація

У статті проаналізовані організаційно-правові аспекти державної політики в галузі охорони здоров'я, визначено перспективи розвитку ефективності єдиного медичного простору України на сучасному етапі,досліджено роль кафедри управління охороною суспільного здоров'яв реалізації кадрової політики здоровоохоронної сфери України та визначено шляхи удосконалення підготовки фахівців для системи охорони здоров'я.

V. Knyazevych, Y. Radysh, N. Vasiuk

PUBLIC POLICY OF UKRAINE IN HEALTH CARE AS ORGANIZATIONAL AND LEGAL SYSTEM OF RULING AND MANAGEMENT DECISIONS

Summary

In the article the regulatory organizational and legislation aspects of the public policyof Ukraine inhealth care, determinesprospects for development the effectiveness of a single medical space of Ukraine, researchthe role ofthe Department ofPublic Health Care Management in the implementation ofpersonnel policieshealthcare of Ukraine and determines to improve training for health care.

№ 7 2015, стор. 105 - 110

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 311

Відомості про авторів

В. М. Князевич

доктор медичних наук

V. Knyazevych

Doctor of Medical Sciences


Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор

Y. Radysh

Doctor of Public Administration


Н. О. Васюк

кандидат наук з державного управління, кафедра управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health; National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Князевич В. М., Радиш Я. Ф., Васюк Н. О. Державна політика України в галузі охорони здоров'я як організаційно-нормативна система владних дій та управлінських рішень. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 105–110.

Knyazevych, V., Radysh, Y. and Vasiuk, N. (2015), “Public policy of Ukraine in health care as organizational and legal system of ruling and management decisions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 105–110.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.