EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ РОЗБУДОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
С. П. Тимофєєв

Назад

УДК: 352

С. П. Тимофєєв

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ РОЗБУДОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядаються перспективні напрями використання закордонного досвіду розбудови місцевого самоврядування в Україні. Серед країн, яким приділяється увага, Бельгія і Франція з розвиненою демократією та ефективною системою державного управління й місцевого самоврядування; Польща — колишня країна соцтабору, яка має схожу з Україною історію та культуру, але увійшла в ЄС та за короткий термін спромоглася реформувати систему управління, досягти оптимальної роботи органів місцевого самоврядування; Республіка Білорусь — колишня країна Радянського Союзу із специфічним варіантом оптимізації радянської моделі; Грузія — колишня країна Радянського Союзу, яка спромоглася подолати історичну спадщину, за лічені роки провести реформи в державі на всіх рівнях. На основі проведеного аналізу визначено основні характерні особливості, які варто запозичити. Використовуючи ці запозичення можна вдосконалити механізми функціонування місцевого самоврядування в Україні.

S. Tymofeev

POTENTIAL DIRECTIONS IN USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT IN UKRAINE

Summary

Potential directions in use of international experience in development of local government in Ukraine are reviewed by this article. Research focuses on several countries: Belgium and France with its developed democracy and effective governance and local administration: Poland — a former Soviet bloc country, which has resembling to Ukrainian history and culture, but is included in EU and in the short term managed to reform governance and achive optimal functioning of local governments; Belarus — a former Soviet Union country with its specific variant of optimization of the Soviet model: Georgia — former Soviet Union country, which managed to overcome historical succession and implemented reforms at all state levels in few years. Based on this analysis characteristics which should be adopted are defined. Using these adoptions could improve the mechanisms of local government in Ukraine.

№ 7 2015, стор. 120 - 123

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 525

Відомості про авторів

С. П. Тимофєєв

к. держ. упр., доцент кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

S. Tymofeev

PhD in public administration, associate professor of the Department of local government, regional development and policy analysis Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Як цитувати статтю

Тимофєєв С. П. Перспективні напрями використання закордонного досвіду розбудови місцевого самоврядування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 120–123.

Tymofeev, S. (2015), “Potential directions in use of international experience in development of local government in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 120–123.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.