EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
І. А. Чухно

Назад

УДК: 351:332

І. А. Чухно

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація

У статті розглянуто сутність інновацій та основні підходи до їх визначення. Розглянуто нормативно-правові засади інноваційної діяльності в Україні, напрями державного регулювання інноваційної діяльності, її стратегічні пріоритети та об'єкти інноваційної діяльності. З'ясовано, що в основних нормативних документах у сфері регулювання інноваційної діяльності, мова йде про створення умов для інноваційного розвитку економіки на основі впровадження технологічних, виробничих, адміністративних, управлінських інновацій. Визначено, що економічне зростання, досягнуте на основі інноваційного розвитку, сприятиме нарощуванню подальшого економічного потенціалу нашої держави і темпів економічного розвитку, а також підвищенню добробуту населення, рівня і якості його життя, забезпеченню економічної і соціальної безпеки держави. Обгрунтовано необхідність застосування інноваційних підходів в управлінській діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування задля забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів.

I. Chukhno

THE ROLE OF INNOVATION TO ENSURE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Summary

In the article the essence of innovation and the main approaches to their definition are considered. Considered legal bases of innovative activity in Ukraine, directions of state regulation of innovation, its strategic priorities and objects of innovation. It is shown that in the basic regulatory documents in sphere of regulation of innovation activities it is about creating conditions for innovative economic development based on introduction of technological, operational, administrative, managerial innovation. Determined that the economic growth achieved through innovative development will contribute to further build-up of the economic potential of our country and the rate of economic development, increase welfare of the population, the level and quality of his life, economic and social security. The necessity of the use of innovative approaches in management of state and local governments to ensure socio-economic development are proved.

№ 7 2015, стор. 124 - 127

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 839

Відомості про авторів

І. А. Чухно

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

I. Chukhno

PhD in Public Administration, Associate Professor of department of Management and Administration, National University of Pharmacy, Kharkiv

Як цитувати статтю

Чухно І. А. Роль інновацій в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 124–127.

Chukhno, I. (2015), “The role of innovation to ensure socio-economic development of the region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 124–127.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.